Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

269.Mektup

269. Mektup

MEVZUU : a) Din düşmanlarına ihanet etmeye teşvik.
b) Onların batıl putlarını tahrib edip düşürmeye çalışmak..
c) Anlatılan bu üstün işi, temenni etmeyi açıklamak.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu. Murtaza Han'a yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Selâm, seçmiş olduğu kullarına..

***

Bilesin ki.

Her şahsın temenni ettiği bir şey vardır. Bu Fakir'in temennisi dahi. Yüce Allah'ın ve onun Resulünün düşmanlarına sert davranmaktır. Allah-ü Taâlâ, ona salât ve selâm eylesin. Bir de, o hüsrandakilere ihanet edip batıl putlarını küçültmektir.

Bilesin ki.

Allah katında, anlatılan ameli yapmaktan daha rıza kazanılacak bir iş yoktur. Bunun içindir ki, anlatılan rıza dolu ameli yapmaya sizi teşvik ediyorum. Hem de tekrar tekrar..

Görüyorum ki: Anlatılan ameli yapmak, İslâm dininin en mühim işlerinden biridir.

***

Siz orayı şereflendirmeye muvaffak olup o kesif zulmet içindeki yeri tahkir etmeyi tayin ettiniz. Ora ehlini dahi küçülttünüz.

Bunun için, evvelâ, bu nimetin şükrünü eda etmek lâzımdır. Bir çok kimseler, oraya tazime ve ehline tevkire gidiyorlardı.

Allah-ü Taâlâ'ya hamd ü şükürler olsun ki: Bu gibi beliyye ile bizi müptelâ kılmadı.

Anlatılan işi yapmaktaki büyük nimetin şükrünü eda ettikten sonra gerekir ki: O haip ve haşirlerin tahkiri için çalışmak, ön plâna alına.. Onların batıl putları küçültüle; o cemaat dahi gizli ve aşikâre olarak imkân nisbetinde tahrib edile..

O kısır putlara her türlü ihaneti yapmalı ki; böyle yapmakla, daha önce yapılan bazı vaki müdaheneler telâfi edilmiş ve kaçırılan güzel amele kavuşulmuş ola.. Böyle bir amel dahi o işlere kefaret yerine geçe..

***

Bedenî zaaf, şiddetli soğuk beni oraya gelmekten alıkoydu. Yoksa hizmetinize girer; bu işe terğib etmeye bakardım. O taşa bir tükürük bu münasebetle atardım; bu işi dahi bir saadet sermayesi sayardım. Daha fazla ne yazayım?.

 

Günün Sözü

"Bir yere bir müsafir geldiği zaman rızkı ile gelir. Giderken onların günahlarının mağfireti ile ayrılır. (Hadîs-i Şerif—Muhtarul Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.