Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

262.Mektup

262. Mektup

MEVZUU : Nakşibendiye irtibatı mahabbet, onlara bağlılık dahi intisap in'ikâs yollu olduğunun beyanıdır.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mevlâna Muhib Ali'ye yazmıştır.

Allah'a hamd olsun. Selâm seçmiş olduğu kullarına..

***

İltifat olarak yazılan mübarek mektubun gelmesi sürura sebeb oldu. Şundan ki: Ziyade mahabbetten haber verip son derecedeki kemâl hususiyetinden anlatır. Bu dahi, ziyade ferah ve sürür verdi.

Bundan başka o memtuba: Eski hallerden kelâm aktarılmış.

Ey Mahdum,

Sen, şer'î vaziyetlerin hangisindesin?.

Daralmanın ve azara hak kazanmanın yeri değildir. Bir şartla ki: Mahabbet bağı kopmaya., hatta günden güne kuvvetlene.. Bir de su şartla ki: İştiyak ateşi sönmeye., hatta saat saat arta..

Şundan ki: Bizim irtibatımız sevgi iledir; intisabımız dahi. in'ikâs insibağ yolludur. Bundan uzaklık ve yakınlık için bir değişiklik yoktur. Ancak, bu: Çabuk ve ağır almakta fark eder; bir de tarikatın bazı hususiyetlerini bilip bilmemekte..

Üstte anlatılan mananın tahkikini, oğlumun adına yazdığım mektubun hatimesinde bulabilirsin. Bu mektubun naklini (suretini) kardeşimiz Mir Nu'man"ın arkadaşları getirdi.. Onlardan isteyebilirsin.

Bundan daha ziyade ne yazayım?.

Vesselam..

 

Günün Sözü

"Bir hatâ (gayr-i meşrû‘ bir fiil ve hareket) gizlice yapıdığında, zarârı yalnız onu yapana âit olur. Fakat, alenî yapılır da mâni‘ olunamazsa, zararı umûmî olur, âmmeye dokunur.” (Hadîs-i Şerif—Taberânî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.