Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

246.Mektup

246. Mektup

MEVZUU : a) Gözetilen ve elde edilmeye çalışılan makamın husulü.,
b) Kemal ve tekmil mertebeleri.,
c) Bazı vakitlerde gelen başarısızlık yönü.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu Mir Muhanımed Nu'man'a yazmıştır.

***

Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım.

Salât ve selâm. Seyyid'ül-mürseline ve onun pak âlinin, ashabının tümüne..

Peşpeşe devamlı olarak gelen mübarek mektuplarınız, bol bol ferahlık getirmektedir.

Bu taraftan o tarafa gelen hiç kimse bulunmadı ki; onlara tek tek cevap yazayım. Bunun için, müsamahanızı istiyorum.

***

Mir Davud ile gönderilen mektup geldikten sonra; bir gün, sabah namazından sonra, arkadaşlarla beraber bir halkada oturdum. Hiç bir kasd olmadan, tarafınıza benden yana bir teveccüh zahir oldu. Bu, görülen eski izlerin bakiyesinin kalkması hususunda idi.. Bu halde ben, tam bir ihtimamla zulmetlerin ve hissedilen sıkıntıların def'i ile meşgul oldum. Böylece, kemal hilâliniz tam bir bedir haline geldi. O bedir üzerinde; hidayet güneşine tevdi edilen mana parlamaya başladı.. O kadar ki: Kemal canibinde aranıp gözetilen hiç bir şev dışarıda kalmadı.. Ancak bundan sonra zarfın genişletilmesi kalıyor o zaman da, alabildiği kadarını parça parça alır..

Bu misale dayalı suret üzerine, nazarı uzun bir zaman devam ettirdim. Taa, onun doğruluğuna yakin hâsıl oluncaya kadar.. Bunun için Allah'a hamd olsun.

Bu devletin husulü, daha önce gördüğünüz bir rüyanın tevilidir ki, onu elde etmeyi şiddetle istiyordunuz. Allah'a hamd ve şükürler olsun. Tam manası ile maksadınız meydana geldi. Vaad edilen şey dahi yerine getirildi. Ahde vefa gösterildi.

Dileğimiz odur ki: Kemal mikdarınca, tekmil hâsıl olsun. Mübarek varlığınızla etraf nurlansın.

***

Başarısızlıktan şikâyet yazıyorsunuz.

Zahir olan durum o ki: Bunun sebebi müfrit bir kabz halidir.

Sizin kabz haliniz uzun sürmüştü. Onun neticesi dahi aynı şekilde uzun olacaktır. Bunun sebebi de o uzunluktur.

Durum böyle olmasına rağmen, amelleri yapmak, ibadetleri eda etmek için nefsini zorlamalısın. Bunları nefsine zorla yaptırmaya çalışmalısın.

***

Bu sene üstün ilimler, yüksek maarif sudur etti. O cümleden olarak, iki müsveddeyi Mevîâna Muhammed Emin aldı.

Onlardan bir tanesi, Hazret-i Şeyhimize ait rubaiyetin şerhidir. Allah sırrının kudsiyetini artırsın. Onu, Firuzabad'daki arkadaşlar orada okurken yazmıştır. Bu rubaiyata derc edilenler münasebeti ile, o risaleye tevhid ilimleri dere edilmiştir. Ayrıca; vahdet-i vücuda kail olan sofiyenin tahkiki ile, ulemanın zahip olduğu mana arasında bir de tatbik yapıldı. Bu meseleyi o hale getirip yazdım ki; artık iki fırka arasındaki niza lafzı olarak kaldı.

O müsveddenin ikincisine gelince, o da bir mektup şeklindedir. Uzun ve geniş bir şekilde, pek reşid oğluma yazmışım.

Mütalaa sırasında, o ilimlerin yüksek derecesi anlaşılır.

Anlaşılmadan kalan bir şey varsa, tefsiri istenebilir.

 

Günün Sözü

"“Bir kardeşin, diğer kardeşi kendisine söz söylediği zaman sükût edip onu dinlemesi, mürüvvetten yani insaniyetten(sohbet âdâbından)dir.” (Hadîs-i Şerif—Deylemî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.