Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

240.Mektup

240.Mektup

 

Mevzuu: a-) Bu Tarkita-ı Aliye`nin nihayeti olmadığı..

 b-) LA İLAHE İLLALLAH kelime-i tevhidinin bazı faydaları..

 

 

NOT: İMAM-I RABBANİ Hz. Bu mektubu, Şeyh Yusuf Berkiye yazmıştır.

 

 

Allah`a hamd olsun.Selam, seçmiş olduğu kullarına..

 

Hayırlı hallerinizin anlatılması ile dolu mektubunuz ulaştı; onun mütalaası, sürur duymaya sebep oldu.

 

Bir mısra:

 

Aşkta acaipten de acaip ne işler var..

 

Ancak, bu hallerden de geçip halleri hal eden zata vasıl olmak lazım gelir.Orada, her şey tümüyle, cehalet ve bilgisizliktir.Eğer bundan sonra, marifetle teşerrüf edilirse ne güzel bir devlettir.

Hülasa: Her ne ki hayal ve rüya altına girer; onu nefyetmek gerekir.İsterse o gelenler:Kesrette vahdet şühudu olsun.Çünkü kesret,o vahdeti alamaz.O görünen şey, vahdetin şuhbu (benzeri) ve misalidir; kendisi değildir.

O vaktin hakimi olana düşer ki:

-LA İLAHE İLLALALLAH..

Kelime-i tevhidini çokça tekrar ede..O kadar ki, ilim ve idrak altına hiçbir şeyin girmesine müsaade etmeye..İşi hayrete ve cehalete götüre..Böylece, muamele fena sınırına ulaşa.İş, hayrete ve cehalete varmadıkça, fenadan yana bir nasip gelmez.Bu arada fena olarak kabul ettiğinize:

-Adem..

Tabir edilir.Fena değil..

Cehalete vüsul müyesser olup da fena hasıl olursa bu yola ayak basılır.Vuslat nereye, ittisal kime olduğu belli olur.

Bir şiir:

Nasıl erilir o saadete hep oralar;

Yüksek yüksek dağlar, tehlikeli uçurumlar..

 

Hallerin doğrudur;ancak, onlardan geçmen gerek..

Selam hidayete tabi olanlara..

 

Kalan nasihat şu ki:

Şeriat üzerinde istikamet sahibi olasınız.Zuhur eden halleri, şeriat esaslarına tatbik edesiniz.Eğer, şeriatın hilafına bir söz veya fiil zuhur ederse bilesin ki, onda helakin vardır.İstikamet erbabının yolu budur.

Vesselam..

Günün Sözü

"Hac her zayıfın cihâdıdır. Kadının cihâdlarından biri ise, kocası ile iyi geçinmektir.” (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.