Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

238.Mektup

238. MEKTUP

MEVZUU : a) İhvanı artırmaya teşvik..
b) Müridlerin hallerinden dolayı ucübden sakındırmak ve ucbün zararını beyan.. Ve.. bunlara münasip bazı hususlar.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.

***

Âlemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun.

Salât ve selâm Seyyid'ül-mürseline ve pak, temiz âlinin tümüne..

Hace Rahmi'nin arkadaşlarından biri ile gönderilen mektup ulaştı; ferahı mucib oldu. Hem de çokça..

Bilhassa şu cihetten ki: O mektupta, sizde irşad olmak isteyenlerin ve müridlerin halleri tafsilatı ile anlatılmış. Bu ferahlık artırdı. Zira ihvanı çoğaltmak:

— «Dinde kardeşlerinizi çoğaltınız.»

Emrinin bir gereğidir. Bir âyet-i kerimede ise. Allah-ü Taâlâ şöyle buyurdu:

— «Pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz.» (28/35)

Bu dahi anlattığımız manayı teyid eder..

***

Yukarıda anlatılan durum ne olursa olsun; bakmak isteyeceğin şey ve nazar mevkii nefsin halleri ve amellerin olmalıdır. Sükûnunu ve hareketini düşünmelisin ki: Müridlerin terakkisi, şeyhlerin duraklamasına sebeb olmaya.. İrşad olmak isteyenlerin harareti, mürşid talebinde soğukluk getirmeye.. Bunun için, anlatılan mananın gelmesinden korkup titremelisin. Müridlerin hallerini ve makamlarını arslan kaplan gibi görmelisin.. Onlarla böbürlenip kabarmak şöyle dursun. Ta ki: Bu yoldan ucüp kapılarını açılmaya..

Hatta en uygunu odur ki:

— «Haya imandan bir şubedir.»

Hadis-i şerifindeki mana hükmüne göre, müridlerin terakkisi; utanmaya, hacalete, infiale sebeb ola.. Taliplerin talep harareti ise., gayrete ve ibrete bir gerek olmalı; daha ziyade çalışmaya zorlamalıdır.

Bunlardan başka; amellerde kusuru görmek, niyetleri töhmet altında bulundurmak, halin icabıdır. Hal dili daima:

- «Daha yok mu?.» (50/30)

Cümlesi ile yaş bulunmalıdır.

***

Aslında bu gibi güzel muamele sizin makbul ve beğenilen halinizde vardır. Ancak, bu iş üzerinde tekid ve mübalağa ile durmak: Din düşmanı emmare nefsin ve lain şeytanın hile yapacağı mülâhazası iledir. Ta ki: Taliplere teveccüh hararetinde bir soğukluk gelmesin. Zira, maksad iki devletin biraraya gelmesidir. Birini bırakıp diğeri ile yetinmek kusurdur.

***

Hace Rahmi ve Seyyid Ahmed meclisinizde bulunmalıdır. Siz dahi, onların şanlarına yakışır şekilde, kendilerine tam teveccüh etmelisiniz.

***

Mir Abdüllatif tevbede muvaffak olursa, istikâmet bulması için kendisine yardım ediniz.

***

Yazıyorsun ki:

— Müridlerden bazıları, Tarikat-ı Kadiriye istiyor..

Uygun düşer ki: Tarikat-ı Nakşibendiye'den başka bir tarikat talimi yapmayasın.. Ta ki iki tarikat arasında karışıklık meydana gelmeye.. Amma, külah ve şecere isterlerse, kendine mürid tutabilirsin; lâkin onlara da sohbet emrini ver.

Selâm size ve diğer arkadaşlarınıza ve ahbabınıza..

Hidayete tabi olanlara ve Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara..

Resulûllah efendimize ve âline salât ve selâm olsun..

***

 

Günün Sözü

"“Allah, hayrını murâd ettiği kulunun cezâsını dünyâda verir. Allah bir kuluna şer murâd ederse, kıyâmet günü günâhını yüklenip gelsin diye, cezâsını dünyâda vermez.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.