Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

236.Mektup

236. MEKTUP

MEVZUU : Bazı sırların beyanıdır..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mahdumzade Muhammed Sadık'a yazmıştır.

Allah'a hamd olsun: salât ve selâm onun Resulüne..

Sonra..

Pek Reşid Oğul bilsin ki,

Hallerin şerhi yazılan mektubunuzdan anlaşıldığına göre; sizin için: Velâyet-i Hassa-i Muhammediye hâsıl olmuştur. Onun sahibine salât selâm ve tahiyyet. Bunun için, Sübhan Allah'a tam manası ile şükrettim.

Uzun müddetten beri, sizin için bu devletin husulünü temenni ediyordum. Bu kere de sizin bu devlete ermeniz için ricaya yönelmiştim. Ben bu taleb içinde iken, sizi Velâyet-i Museviye'ye tam olarak dahil buldum. Bu taraftan bir cezb edici olarak, seni Velâyet-i Hassa'ya dahil ettim. Bunun için, Allah'a hamd ve şükürler olsun.

Seni bu velâyete zorla çekip aldığım için tuttum, yanımda terbiye etmeye başladım. Bu iş üzerinden, yirmi günden fazla geçti. Bağlılık zaafından dolayı, bu durum sana malum değildi. Ama, şu anda kuvvet hâsıl oldu. Her halde sana durum malum olmuştur.

Bu Asi Hakkında devamlı ve peşpeşe gelen Sübhan Hakkın feyizlerinden daha başka neler yazayım ki?.

Bir şiir:

Ben bir bahçe gibiyim oraya bahar:
Bulutlarından zülâl yağmurlar yağar.

Bin tane dilini olsa senaya dursam;
Ona infialden başka neyim artar?.

***

Sonra..

Aziz Oğul Muhammed Said dahi, mektubunda hallerini anlatmış. Onu dahi, cidden asil gördüm. Arkadaşlardan pek azı hariç, böyle bir hususiyeti hiç kimse elde edemez. Temenni odur ki: Sübhan Hak, onu Velâyet-i Hassa ile müşerref eyleye..

Oğlum Muhammed Masum dahi, Allah'ın fazlı ile bu devlete ermeye kabiliyetlidir.
Allah-ü Taâlâ onu, kuvveden fiile çıkarsın.
Habibi hürmetine..
Ona ve âline salât ve selâm.

 

Günün Sözü

"Biriniz mescide girdiği zaman oturmadan iki rek’at namaz kılsın. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.