Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

230.Mektup

230. MEKTUP

MEVZUU : a) Üstün himmet sahibi olmak..
b) Hâsıl olan her şeyle yetinmemek..
c) Terakkiye çalışmak.. Bunlara münasip bazı hususlar..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Yusuf Berkî'ye yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Selâm, seçmiş olduğu kullarına..

***

Emrinizle, Meyan Babu bir nebze güzel hallerinizden anlattı. Onların hakikatini açıkladı. Bunun için bazı cümleleri yazıyoruz.

***

Ey Mahdum,

Bu misillu haller, daha ilk kademelerde bu Tarikat-ı Aliyye'nin müptedilerinde zahir olur. Onun için, bunlara asla itibar edilmez. Hatta onları atmak lâzımdır. Vuslat nerede?. Nihayet nerede?.

Bir şiir:

Nasıl erilir o saadete hep oralar;

Yüksek yüksek dağlar, tehlikeli uçurumlar..

***

Allah-ü Taâlâ, keyfiyetten ve misalden münezzehtir. Her ne şey rüyete, idrâke, şühuda ve mükâşefeye girer; o şey Sübhan Hakkın gayrıdır. O Sübhan olan Yüce Allah, halkın çok çok ötesindedir. Sakın ha, bu yolun cevizi ve muzu ile çocuklar gibi aldanmayasınız; nihayete vardığınız hayaline kapılmayasınız.

Rüyaları, nakıs şeyhlere açmayınız. Çünkü onlar, vicdanlarının mikyası ile azı çok gösterirler; bidayeti de nihayet sanarlar. Böyle olunca, hiç şüphe yok ki: îstidadlı talib kemale erdiği zannına kapılır; talebine fütur gelir..

Akıllıya düşen odur ki: Kâmil şeyh talebinde buluna.. Batınî marazlarına ondan ilâç taleb ede..

Bir kâmil şeyhe mülaki olunmadığı süre, uygun düşer ki, anlatılan haller:

***

- LÂ.. (Yok..)

Lafzı ile nefyedile.. Keyfiyetten ve misalden münezzeh Hak ise.. isbat edile..

Hace Bahaeddin Nakşib^nd şöyle dedi:

- Her ne ki duyulur, görülür, idrâk edilir; o, Yüce Allah'ın gayrıdır. Onun:

- LÂ.. (Yok..)

Lafzı ile nefyedilmesi gerekir.

Zahir olanların hemen hepsini nefyetmelisin; zira o Yüce Zat, ötelerin de ötesindedir.

İşte, bu Tarikat-ı Aliyye'deki büyük zatların yolu budur.

***

Selâm hidayete tabi olanlara.. Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara..

Ona ve âline salâtların en tamamı, selâmların ekmeli..

 

Günün Sözü

"Ey o îmân edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah yanında çok mebgûzdur (ne büyük, ne çirkin bir kabahattir)!” (Sûre-i Saff, 2-3)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.