Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

228.Mektup

228. MEKTUP

MEVZUU : Tekmil ve tarikat talimi ile alâkalı bazı nasihatlar. Ve., buna münasip bazı şeyler..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu. Mir Muhammet Nu'man'a yazmıştır.

***

Saadet kaynağı kardeşin mektubu geldi; farahı mucib oldu.

***

Ey Kardeş,

Mükerrer olarak sana söylendi:

— Bu Tarikat-ı Aliyye'nin medarı iki şey üzerinedir:

a) Şeriat üzerine istikamet.. O kadar ki. onun adabından en küçüğünün dahi terki uygun değildir.

b) Tarikat şeyhinin mahabbetinde sağlam olmak, onun üzerinde sebatla durmak ve öyle bir ihlâs ki: Asia onun için bir itiraz yolu kalmamalı.. Hatta bütün hareketleri ve sükûnları müride sevimli ve güzel gelmeli..

Anlatılan bu iki asıl işlerle alâkal? hususlardan birine halel gelmesinden Allah'a sığınırız. Bu iki asıl iş, Sübhan Allah'ın inayeti ile istikamet üzere olursa., dünya ve âhiret saadeti vaktin en büyük kazancıdır.

İcazet yazılması hususunda, bu kadar israr edip durmanızdan maksad nedir?. Sizin için, tarikat talimi hususunda icazet verilmiştir. Bu yetmiyorsa, icazet yazılmasının ne menfaati olacak?. Hatıra gelen her şeyi elde etmek için, bu kadar çalışıp çabalamak lâzım gelmez. Öyle şeylere düşüyorsun ki: Onların terki pek yerinde ve pek münasiptir.

Bu lecli nefis, bir işe düştü mü, mutlaka onu tamamı ile elde etmek ister; ama onun hak olduğunu, batıl olduğunu mülâhaza etmez..

***

Sizin Hakkınızda çok şeyler yazdım; Allah-ü Taâlâ, onlarla sizi faydalandırsın..

Size uygun olur ki: Nefsinizin fikrine düşesiniz; ısınızı idare edesiniz ki, iman selâmeti ile gidesiniz..

İcazetin ve müridlerin ne menfaati olur?.

Sen kendi halinde meşgul iken, sadık bir talib gelirse., ona tarikat talimi yaparsın. Ama muameleni ona tabi kılmamalı ve arz maksatlı olmamalısın.. Böyle bir şey, katıksız zarardır; sırf hüsrandır.

 

Günün Sözü

"“Bereket, büyüklerinizle berâberdir.” (Hadîs-i Şerif—Hâkim, el-Müstedrek)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.