Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

225.Mektup

225. MEKTUP

MEVZUU : Nihayetin bidayete derc edilmiş olması yolu ile; sair tarikatların nihayetinde hâsıl olan bu Tarikat-ı Aliyye'nin başında hâsıl olur.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Tahir Lahorîye yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun.. Onun Peygamberine salât ve selâm okuruz. Keza onun âl-i kiramına da..

***

MübareK mektuplar peş peşe gelmektedirler.. O mektuplarda: Taliplerin kendilerine verilen vazifelerde çalışıp çabalamaları, ondan lezzet almaları, onun üzerinde birlik olmaları beyan edilmiş ki bu: Ferah üstüne ferah artırdı.

Bu babda söylenecek asıl şudur:

Bu tarikatta, nihayette olacak işler bidayete derc edildiği için; bu Tarikat-ı Aliyye'nin müptedilerine, müntehilerin ahvaline benzeyen işler vaki ve hâsıl olur. O şekilde ki: İki durumu ayırd edip çıkarmak mümkün olmaz.. Zira bu ayırd etme işini ancak, keskin basiretli irfan sahibi yapabilir.

Durum üstte anlatıldığı gibi olunca: O hallerin husulüne itimad edip onları bulan kimseye tarikat talimi için icazet vermek yerinde olmaz. Çünkü, bu surette o hallere sahib olanın zararı, kendisinden irşad talebi olanların da üstündedir. Zira, kemal mertebesine eriştiğini hayal edip; dolayısı ile, terakkisine mani çıkacağı ihtimali belirir. Hatta irşad makamının levazımı arasında bulunan makam ve riyaset husulü, onu büyük bir belâya düşürür. Zira, geçen geçip de tezkiyesi hâsıl olmadıkça, nesfs-i emmare küfrü üzerinde kalır..

Kendilerine icazet verdiğin kimselere mülâyemetle anlatmalısın:

— Bu nevi icazet, kemale mebni bir icazet değildir..

Diye.. Daha önlerinde, onları bekleyen çok işler var.

İşin başında hâsıl olan bu haller, ancak: Nihayetin bidayete derc edilmiş olması kabilindendir. Bunun için, kendilerine münasip nasihatlar etmeli ve onları noksanlarına muttali kılmalısın. Kendilerine icazet verdiğinden, artık tarikat talimi için onlara mani olma Belki bir gün. irşad makamının hakikatına nefesleriniz bereketi ile ulaşırlar..

Sonra., siz de bu işe başlamış bulunuyorsunuz; mübarek olsun. Çalışıp ihtimam göstermek, çabalayıp ganimet bilmek lâzımdır. Ta ki: Taliplerin çalışıp gayrete gelmelerine ve şevk duymalarına sebeb ola..

Vesselam..

 

Günün Sözü

"“Ey o bütün îmân edenler! Yehûd (yahûdîler) ile Nasârâ’yı (hıristiyanları) yâr (dost) tutmayın; onlar ancak birbirlerinin yârânıdırlar...” (Sûre-i Mâide, 51)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.