Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

218.Mektup

218. MEKTUP

MEVZUU : Tarikat şeyhine karşı edeplere riayet etmek..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Davud'a yazmıştır.

***

Aziz kardeş Molla Davud'dan mübarek mektup geldi. Sürür kaynağı oldu.

Noksan sıfatlardan münezzeh Allah, onun zahirini ve batınını razı olduğu şeylerle temizleyip süslesin. Resulûllah ve onun pek kıymetli âli hürmetine.. Ona ve aline salât ve selâm..

Matlub olan: Kalb zikrinin tekrarına ve büyüklerin yolunda istikamete bir kesiklik gelmemesidir. Bilhassa çeşitli yönlere teveccühler sebebi ile..

Allah o büyüklerin sırlarının kudsiyetini artırsın.

Faraza, her ne zaman bir zulmet ve küduret meydana gelse.. onun ilâcı: Tazarru, ibtihal ve inkisardır. Bir de Yüce Mukaddes Sultan Hakkın katına ve onun mürebbi küdığı zatlara teveccüh.. Zira bu mürebbi zatlar: Anlatılan devleti bulmaya bir vesiledir.

Bu büyük devleti bulmaya vesile olan zatlara karşı edebe riayet etmek gerekir. Ama, Hakkı nasıl ise öyle., huzurunda ve gıyabında..

Bu büyük zatların rızasını.. Sübhan Hakkın rızasına vesile kılmak lâzım gelir..

İşte bu: Necat ve felah yoludur.

***

Vesselam..

 

Günün Sözü

"Allah’ın farz kıldıklarını edâ edersen, insanların en âbid (en çok ibâdet eden)iolursun. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.