Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

204.Mektup

204. MEKTUP

MEVZUU : a) Muavvidlerin, hasidlerin taarruzundan müteessir olmamak..
b) Meşgul olduğu şeye devam etmeye teşvik..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man Bedahşî ye yazmıştır.

***

Hazret-i Mir Nu'man, hüsran ehli kimselerin sözlerinden eziyet ve elem çeken olmasın. Bu manada şu âyet-i kerime pek güzeldir:

— «De ki, her biri kendi aslî tabiatına göre hareket eder..» (17/84)

Senin haline lâyık olan odur ki: Mükâfat ve mücazat olarak kendilerine taarruz etmeyesin.. Şundan ki: Yalan şahitliğin ve bühtanın nuru yoktur. Yakında onların tenakuzlu sözleri, pazarlarının kesadına sebeb olacaktır. Bir âyet-i kerimede şöyle buyuruldu:

— «Allah bir kimseye nur vermeyince, onun nuru olmaz.» (24/40)

Sana uygun düşer ki, meşguliyeti ile memur olduğun isin icrasına gayret edip çahşasın.. Şu âyet-i kerime bu manadadır:

— «Allah de; sonra onları bırak bataklıklarında ovalansınlar..» (6/91)

***

Kardeşimiz Şeyh Muhammed Sadık zamanında geldi ve on günlük itikâfa oturdu.. Yeni yeni fütuhat ve varidatlarla müşerref oldu. Bunun için Allah'a hamd olsun.

Sair ahbabın vakitleri dahi birlik içindedir; devamlı terâkkidedirler.

— «Bu, Allah'ın fazlıdır; onu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazlın sahibidir..» (62/4)

 

Günün Sözü

"Îmânın en faziletlisi nerede olsan Allâhü Teâlâ’nın seninle beraber olduğunu bilmendir.” (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.