Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

185.Mektup

185. MEKTUP

MEVZUU : Bir şahsın işini ısmarlamak..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mansur Arab'a yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, sizlere Şeriat-ı Mustafaviye caddesinde istikamet nasib eylesin.. O şeriatın sahibine salât selâm ve tahiyyet..

Bütün himmetinizi dahi, mukaddes zatına teveccüh eylesin..

***
Bize ve size lâzım olan. Hakkın zatından başkasına alâka duymaktan yana kalb selâmetidir. Bu selâmet ancak şu zaman müyesser olur ki: Kalbde, Sübhan Hakkın zatından gayrına bir hatıra kalmaya.. Şöyle ki: Eğer insan ömrü bin seneye uzasa.. Hakkın zatından gayrını unuttuğundan, yabancı hiç bir şey kalbe girmez..

Bir mısra:

Asıl mesele budur, kalanı hayalât..

***

Anlatılması kalan şu ki:

Mevlâna Fazıl Serhendî ki, hizmetinizde durmaktadır; babası Serhend'dedir. İster ki: Bu yaşlılık ve zaaf vaktinde, oğluna kavuşup mesrur olarak sevinsin.. Bundan dolayı, bu Fakir'i başınızı ağrıtmaya arada vesile eyledi.. Bundan sonrası size kalmıştır.

— «Her şey Allah'tandır.» (4/78)

Vesselam..

 

Günün Sözü

"“Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir.” (Hadîs-i Şerif—el-Câmi‘u’s-Sağîr)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.