Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

177.Mektup

177. MEKTUP

MEVZUU : İtikadı, ehl-i sünnet vel-cemaatın isabetli görüşüne göre düzeltmeye teşvik..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Cemaleddin Hüseseyin Bedahşî ye yazmıştır.

Hace Cemaleddin Hüseyin, gençlik çağını bir ganimet bilmeli ve onu, Sübhan Hakkın razı olduğu işlere imkân elverdiği kadar harcamalı.

Yani: Onun şahsına aşağıda sayılan hususları yapmak yaraşır.

BİRİNCİSİ: Ehl-i sünnet vel-cemaatın isabetli görüşüne göre itikadını düzeltmelidir. Allah onların çalışmalarını şükrana lâyık eylesin..

İKİNCİSİ: Şeriatın fıkıh bölümündeki hükümler mucibince amel etmelidir.

ÜÇÜNCÜSÜ: Saf sofiye zümresine bağlanan bu Tarikat-ı Aliyye'ye sülûk etmelidir. Allah onların sırlarının kudsiyetini artırsın..

Her kim bu anlatılan hususlara uygun iş yaparsa, o büyük bir nailiyete ermiş olur. Her kim, anlatılan yoldan ayrılırsa.. o dahi, açıktan bir ziyana uğramıştır.

Hace Muhammed Salih'in çocuklarına hizmet, büyük bir saadet sayılmalıdır. Zira, bu hizmet, hakikatta işaret edilen Hace'ye yapılmaktadır ki: Kendisi makbul olan zatlardan biridir.

Bir mısra:

Meram hazinesinden gösterdim bir nişan..

Vesselam..

 

Günün Sözü

"Kadınlara itaat ettikleri zaman erkekler helâk olmuşlardır. (Hadîs-i Şerif—İmam Ahmed bin Hanbel, Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.