Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

175.Mektup

175. MEKTUP
MEVZUU : a) Hallerin telvinatı ve temkin husulünün beyanı..
b) — «Benim Allah ile bir vaktim vardır...» Hadis-i şerifin manası..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu. Hafız Mahmud'a yazmıştır.

***

Aziz kardeşten gelen mektup ulaştı. Onun içine bir nebze hallerin telvinatı derc edilmiş..

***

Bilesin ki,

Salik, hallerin telvinatından kurtulamaz; böyle bir şey ondan hiç ayrılmaz.. Hem bidayette, hem de nihayette.. Bu hususta esas söylenecek şu ki: Eğer telvin kalbde ise., salik kalb sahiplerinden olur ve adına

İbn'ül-vakt..

Denir.

Eğer kalb telvinattan kurtulup hallerin bağlılığından çıkar hürriyete kavuşursa., temkin makamına ulaşırsa., o zaman mütelevvin haller; kalbe halifelik eden ve onun yerine oturan nefse gelir. Ve bu telvin, ancak temkin husulünden sonra gelir. Eğer bu telvin halinin sahibine:

— Eb'ül-vakt..

Denirse., caiz olur.

Sırf Allah'ın fazlı ile, nefis bu telvinattan halâs olur; temkin ve itminan makamına ulaşırsa., o zaman telvinat: Çeşitli parçalardan meydana gelen kalıba gelir.. Ve., bu telvin, yani: Kalıbın telvini daimîdir. Çünkü: Kalıb için temkin tasavvur edilemez.. Şayet eltaf-i letaif levnine boyanmış ise., o zaman gelen temkin, bu boyanma yolu ile gelir; ama tebaiyet yolu ile.. Mütelevvin hallerin vürudu ise.. asalet yolu ile gelir.. Ama, asıl değer asalete olup tebaiyete değildir, îşbu makamın sahibi: Hasların dahi hası bir kimsedir.. Bunun için şöyle olmak mümkün olur: Eb'ül-vakt.. Ama hakikatta..

***

Resulûllah S.A. efendimizden rivayet edilen:

— «Benim Allah ile bir vaktim olur ki..»

Hadis-i şerifin manasına gelelim. Bu hadis-i şerifte anlatılan:

— «Vakit..»

Kelimesinden bir cemaat, devamlı sürüp giden vaktin manasını çıkarmışlardır.. Bazıları dahi: Ara sıra olan bir vakt olduğunu anlatmışlardır. Bunun neticesi şu beyana girer ki: Bazı letaif e göre bu vakit devamlıdır; bazısına göre de ara sıra olup geçer.. Her iki görüş de doğrudur. Ayrılık yok.

***

Hülâsa:

Zahiri durumu, şeriat-ı garra ile temizlemek gerekir..

Darlıkta ve genişlikte zikir tekrarına devam etmek gerekir..

Bir şiir:

Bu derin denize kurbağa misal dalmalısın;
Şundan veya bundan aradığını bulmalısın..

Kardeşimiz Mevlâna Muhammed Sıddık Akre'de bulunmaktadır.

Onunla buluşmayı ganimet bilmelisin..

 

Günün Sözü

"“Sizden biriniz hastasını (rahatsızlığı artmasın diye), (soğuk veya fazla) su içmekten koruduğu gibi, Allâhü Teâlâ da bir kulu severse, onu dünyadan (mal-mülk sevdâsından, şehevânî arzuların esîri olmaktan) korur, himâye eder.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.