Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

124.Mektup

124. MEKTUP

MEVZUU: a) Haccın vücubu için, güç yetmesinin şart olduğu.
b) Güç yeteneği olmadan hacca gidişin, vakti boşa harcamak olduğunun beyanı. Bilhassa matlub olanı elde etmek şanında..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.

Kardeşim Hace Muhammed Tahir Bedahşî'nin mektubu ulaştı. Allah'a hamd ve şükürler olsun ki: Dervişlere karşı ihlâsı ve onlara mahabbeti kesilmemiştir. Halbuki, aradan geçen uzun zamanın ayrılığı vardır. Ve bu: Büyük saadete alâmettir.

Ey Muhib,

Hac seferi için izin taleb edip sefere çıkacağın zaman, veda sırasında:

— İhtimal ki, bu seferde size katılırım.

Diye anlatmıştım. Lâkin, her nekadar kasd ettimse, istihare uygun düşmedi.. Bu babda bir cevaz anlaşılmadı. Zarurî olarak, kalmayı tercih ettim.

Başta, bu gidişinizde, dervişler için bir yarar yoktu. Ama, şevkinizi gördüğüm için, açıktan size engel olmadım.

Halbuki, hac yoluna çıkmaya güç şarttır. Oraya gitmek için, her bakımdan bir güç sahibi olmayınca, vakitleri boşa harcamak olur.

Zarurî olmayan işlerle meşgul olmak, ehemmiyetli işleri bırakmak olur ki, yakışmaz.

Anlatılan durumu, size mükerrer olarak yazdım; daha önce size ulaştı.

Söylenecek söz budur; artık serbessiniz..

 

Günün Sözü

"“Kim Kur’ân’ı okur ve onu hıfzederse, Allah da onu cennete koyar ve ev halkından cehenneme girmesi vâcip olan on kişiye şefâatçi kılar.” (Hadîs-i Şerif—İbn Mâce)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.