Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

103.Mektup

103. MEKTUP

MEVZUU: a) Afiyetin manasını beyan.
b) Serhend beldesi için Kadı talebi.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Seyyid Ferid'e yazmıştır.

Sübhan olan Yüce Allah, bize ve size afiyet ihsan eylesin..

***

Matlub olan (istenen) afiyetten murad, değerli zatlardan birinin aşağıda anlatılan halidir.. Şöyle olmuştu:

Aziz zatlardan biri, daima Sübhan Allah'a duâ eder, şanı yüce zatından afiyet temenni ederdi.

Şahsın biri ona şöyle sordu:

— Senin üzerinden geçen bu zamanların tümünden, hiç mi afiyetle geçen olmadı?.

Buna karşı o değerli zat şöyle dedi:

— İstiyorum ki, üzerimden bir gün geçsin ve o günün içinde ben Allah'a karşı hiç bir masiyet işlemeyeyim.. Tan yerinin ağarmasından gün batıncaya kadar..

Aradan uzun bir süre geçti ki; Serhend'de kadı yoktur. Bu yüzden bazı şer'î hükümler duraklamaya kaldı.

Meselâ, benim kardeşimin oğlu var. Ana babasından kendisine miras kaldı. Kendisinin bir vasisi yok.
Çünkü şer'î izin olmadan o maldan tasarruf caiz değildir. Eğer burada bir kadı olsaydı; onun izni ile o malda tasarruf olurdu.

 

Günün Sözü

"Kim, elinde et ve balık kokusu (bulaşığı) olduğu hâlde geceler de, kendisine (zarar-hastalık) bir şey dokunursa, kendinden başkasını levmetmesin.” (Hadîs-i Şerif—el-Câmi‘u’s-Sağîr; el-Hâkim, el-Müstedrek)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.