Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

97.Mektup

97. MEKTUP

MEVZUU : İbadetten maksad, yakın halinin hâsıl olmasıdır. Ve., buna münasip şeyler..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Derviş'e yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bizim gibi müflisleri, imanın hakikati ile müşerref eylesin.. Seyyid'ül-mürselin hürmetine.. Ona ve âline salâtların en tamamı, selâmların ekmeli..

***

İnsanın yaratılmasından maksad, emredilen ibadetlerin eda edilmesi olduğu gibi; ibadetlerin edasından dahi maksad: İmanın hakikati olan yakin halini elde etmektir.

Yüce Allah'ın şu emri:

— «Sana yakin gelinceye kadar Rabbına ibadet et.» (15/99)

Anlatılan manaya bir işaret olması mümkündür. Zira âyet-i kerimenin (Arapça aslında) geçen:

— «Hatta.»

Lafzı gaye için olduğu gibi, illet (sebeb) için olur.. Bu duruma göre mana şudur:

— «Sana yakin gelmesi için..»

Anlatılan duruma göre: İbadet öncesi yapılan iman suret olup asıl iman hakikati yakin olan imandır.

Bu mana üzerine Allah-ü Taâlâ, şöyle buyurdu:

— «Ey iman edenler, iman ediniz..» (4/136)

Bu âyet-i kerimenin açık manası şu olabilir:

— «Ey sureta iman etmiş olanlar, emredilen vazifeleri yapmak sureti ile hakikaten iman ediniz..»

***

Velayet halinden ibaret olan fena ve beka devletlerinin husulündenden asıl gaye, işte bu YAKİN halinin olmasıdır.

Fenafillah ve bekabillah lafızlarından; anlatılanın dışında mana çıkarmak murad edenler, yani: Halliyet ve mahalliyet (kulun Allah'a Allah'ın kula gelmesi) vehmi doğuracak sözler söyleyenler, ilhada ve zındıklığa düşmüş olurlar..

Halin galebesi ve vaktin sekri olduğunda bir şeyler zuhura gelebilir; böyle bir şeyi sonradan bırakıp geçmek önceki sözden ve halden istiğfar etmek gerekir..

Tabakat meşayihinden İbrahim b. Şeyban şöyle dedi:

— Fena ve beka bilgileri, vahdaniyette ihlâs, ibadette sıhhat üzere devreder.. Bunun dışında kalanlar: Zındıklık ve mugalatadır.

O, bu sözleri doğru söylemiştir. Allah, sırrının kudsiyetini artırsın. Onun bu sözleri istikametini anlatır.

Fena fillah, Yüce Hakkın razı olduğu şeyler içinde yok olmaktır.

Seyr-i ilellah ve seyrifillah gibi manaları dahi bu kıyasla kabul etmek düşer..

***

Son anlatacağımız bir husus kaldı:

Şeyh Meyanüllah Bahş salâh, takva hali ile muttasıf bir kimsedir. Kendisi ile irtibatlı birçok kimseleri vardır. Maddelerden herhangi bir maddeye ihtiyaç duyarsa., haline uygun teveccüh gösterileceği ümidi vardır..

 

Günün Sözü

"Ey İnsanlar! Allah’a tevbe ediniz ve ondan mağfiret dileyiniz. Muhakkak, ben de günde yüz defâ tevbe ederim.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.