Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

94.Mektup

94. MEKTUP

MEVZUU : İnsan için gerekli olan şu işlerin beyanı:
a) İtikadını tashih edip sağlığa kavuşturmak.
b) Yararlı salih amelleri işlemek.
Bu iki kanattır ki, hakikat âlemine uçmasına sebeb olur.

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu İskender Hızır Han Lodî'ye yazmıştır.

***

Sübhan Allah sizlere Şeriat-ı Mustafaviye caddesinde istikamet nasib eylesin.. O şeriatın sahibine salât ve selâm..

***

İnsana öncelikle lâzım olan, ehl-i sünnet vel-cemaat görüşünün iktiza etiği biçimde, itikadını düzeltmektir. Ki bu zatlar, fırka-i naciyedir. İkinci olarak; fıkhî hükümlere göre, yararlı salih amelleri işlemektir.

Şayet, tevfik-i ilâhî müsaid olursa., farzları, sünnetleri, vacipleri, müstahapları, helâli, haramı ve şüpheli işleri öğrenip anlatılan itikada ve amele dayalı iki kanat dahi hâsıl olduktan sonra; hakikat âlemi canibine uçmak mümkün olur.. İtikada ve amele dayalı iki şeyin husulü olmadan; hakikat âlemi canibine uçmak muhaldir.

Bu manada bir mısra:

Bir muhal iştir yürümek bu safa yolunda; Mustafa'ya olmazsa uymak, Sa'di, yolunda..

Allah-ü Taâlâ, bize ve size Resulûllah yolunda sebat ihsan eylesin.

Ona ve âline salât ve selâm..

 

Günün Sözü

"Kişinin mâlâyânîyi (dînine ve dünyasına faydası olmayan şeyi) terk etmesi, dîninin güzelliğindendir.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.