Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

82.Mektup

82. MEKTUP


MEVZUU : Kalbin selâmeti, Yüce Hakkın gayrı sayılanları unutmadan tasavvur edilemez. Bu unutmak ise., fena halinden ibarettir.

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, İskender Han Lodî'ye yazmıştır..

***

Sübhan Allah, devamlı olarak sizlere zatı ile olmayı nasib eylesin; zatından gayrı sayılanlarla olmaya bırakmasın. Zeyğ-i basarda mutahhar Seyyid'ül-beşer hürmetine.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

***

Bize ve size lâzım olan: Sübhan Hakkın gayrı sayılanlardan kalbi temizleyip selâmete çıkarmaktır. Bu selâmet ise.. Sübhan Hakkın gayrı sayılanlarla kalb yolundan bir geçiş, hatta onları hatırlamak gibi şeylerin hiç kalmaması ile olur..

Yüce Hakkın zatından gayrı olanların geçişini önlemek ise., gayrı sayılanları unutmakla olur.. îşbu manadan ise:

— Fena..

Diye anlatılır. Yani: Bu Taife-i Aliyye katında..

Bu unutmak o dereceye varacaktır ki: Gayrı sayılan şeyleri kalbe hatırlatmayı, zorla onu kalbe getirmeyi isteseler; ebedi ona bir hatıra gelmez.. Hiç bir şey, kalbe düşmez.. Unutma durumu, bu mertebeye ulaşmadıktan sonra, kalbin selâmeti muhaldir..

Böyle bir nisbet, yani: Yüce Hakkın zatından gayrı sayılan şeyleri bu mertebede unutmak, şu anda ANKA-I MAĞRİB gibi oldu.. (1)

Hatta böyle bir şeyin haberi dahi tasdik edilmez.. Bu manada bir şiir:

Erbab-ı nimete mübarek olsun erdikleri;

Miskin aşıka yeter yudum yudum içtikleri.

***

Bu yazılandan daha ziyade ne yazalım,. Evvelden âhire kadar selâm..

***

(1) ANKA-İ MAĞRİB: Büyük bir kuştur. İsmi maruf, cismi meçhuldür.

 

Günün Sözü

"Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz bir kişinin izinlerini almadan iki kişinin arasına oturmasını yasaklamıştır. (Hadîs-i Şerif—Beyhakî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.