Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

79.Mektup

79. MEKTUP


MEVZUU : a) Bu Şeriat-ı Garra, kadim şeriatları dahi camidir.
b) Bu Şeriatın iktiza ettiği şekilde hareket etmek, diğer şeriatların dahi iktizasına göre hareket sayılır.. Ve., bu münasebetle bazı hususların beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Cebbari Han'a yazmıştır.

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, Şeriat-ı Mustafaviye caddesinde sizlere istikamet nasib eylesin. O şeriatın sahibine salât, selâm ve tahiyyet.. Tam manası ile, sizleri mukaddes zatına teveccüh eden eylesin.

Şu, karar kılınan bir manadır ki: Allah'ın Resulü Muhammed, isim ve sıfat şanında bütün kemalâtı cami olup itidal üzere bütün enbiyanın dahi mazharıdır. Allah-ü Taâlâ ona, salât ve selâm eylesin.

Kendisine indirilen kitap dahi; diğer peygamberlere indirilen semavi ktaplann cümlesinin hulâsasıdır. Bizim peygamberimize ve onlara salât ve selâmlar..

Aynı şekilde, Resulûllah S.A. efendimize verilen şeriat ise., tüm kadim şeriatların zübdesidir. Bu hak şeriat muktazası yapılan ameller, sair şeriatlarin amelleri içinden seçilen amellerdir. Hatta, meleklerin dahi, amelleri arasından seçilmiştir. Peygamberimize ve diğer peygamberlerin hepsine Allah'ın salâvatı..

Meleklerden bazıları, rükû etmekle memurdur. Onlardan bazıları da secde ile memurdur. Bazıları dahi, kıyamla memurdur.

Aynı şekilde, geçmiş ümmetlerden bazıları yalnız sabah namazını kılmak emri ile memur olmuş; bazılarına da diğer bir namaz emri verilmiştir.

İşte bu şeriatta gelen emir; Mukarreb meleklerin, geçmişte yaşayan ümmetlerin yaptığı ameller arasından intihab edilen zübde amellerdir.

Bu şeriatı tasdik etmek, bütün şeriatları tasdik etmek manasınadır.

Bu şeriatın muktazası ile amel etmek, bütün şeriatların muktazası ile etmek sayılır.

Hiç şüphe edilmesin: Bu şeriatı tasdik eden, (bütün şeriatları tasdik etmiş demektir;) bütün ümmetlerin de hayırlısıdır.

Hiç şüphe edilmesin: Bu şeriatı tekzib eden, sair şeriatların tümünü tekzib etmiş sayılır.

Hiç şüphe edilmesin: Bu şeriatın gereği ile amel etmeyi bırakmak, sair şeriatların mucibi ile amel etmeyi bırakmak gibidir.

Sonra..

Resulûllah S.A. efendimizi inkâr etmek, isimlere ve sıfatlara bağlı bütün kemalâtı inkâr etmek sayılır. Onun tasdiki dahi, tümünün tasdiki demektir.

Anlatılan mana icabı olarak, hiç şüphe edilmesin; Resulûllah S.A. efendimizi inkâr eden ve onun şeriatını tekzib eden ümmetlerin şerlisidir. Bunun içindir ki, Allahü Taâlâ, şöyle buyurdu:

— «Küfür ve nifak cihetinden, Araplar daha şiddetlidir.» (9/97)

Bir şiir:

Arabi Muhammed Seyyidi iki cihanın;
Vay haline kapısında toprak olmayanın..

***

Nimet ve ihsan sahibi Allah'a hamd olsun. Şundan ki: Güzel itikad, şeriata ve şeriatın sahibine S.A. hüsnü zan; en güzel şekli ile sizde müşahede edilmektedir.

Kötü hal ve hareketlere nedamet daima size mededgâh ve yardımcı olmuştur. Allah-ü Taâlâ, size meded ve yardımını her an artırsın..

Sonra..

Bu duâ mektubunun hamili Şeyh Meyan Mustafa Kazî Şüreyh soyundandır. Onun geçen nesli, bu diyann büyüklerindendir. Onların çok büyük vazifeleri vardı; esbab-ı maişetleri dahi boldu. Bu babda senedleri ve fermanları kendisi ile beraberdir. Geçim sıkıntısı dolayısı ile, askere yollandı. Temenni edilir ki, vasıtanızla bir cemiyet hali kendisine hâsıl ola.. Bu manada daha fazlası, baş ağrıtmak olur.

Müşarün ileyhi, (adı geçeni) kendisine kolay gelen şekilde, sudur-u izama (ileri gelen devlet büyükleri) havale etmek uygundur. Böyle bir şey, tefrikaya düşenlerin derlenip toparlanmaları için sebeb olur.

Selâm ve ikram..

 

Günün Sözü

"“Allahü Teâlâ’ya, (dâima itaat üzere olup) âsî olmaktan (emir ve nehiylerine muhâlefetten) sakınınız! Çocuklarınızın size güzelce itaat etmelerini arzu ettiğiniz gibi, siz de onlar arasında âdil davranınız.” (Hadîs-i Şerif—Taberânî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.