Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

75.Mektup

75. MEKTUP


MEVZUU:

a) Seyyid'iil-kevneyn Resulûllah a mütabaate teşvik.. Ona ve âline salât ü selâm,
b) Öncelikle itikadı düzeltmek: ikinci olarak, zarurî olan fıkha dair hükümleri öğrenmek.. Bu münasebetle bazı bilgiler..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Mirza Bediüzzaman'a yazmıştır.

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, size selâmet ve afiyet ihsan eylesin.

Bundan sonra ilmihal tahsili gelir ki; haram, farz, vacib, sünnet mendub, mubah ve şüphelileri öğrenmektir. Bu öğrenilen şeylerle mutlaka amel edilmelidir.

Anlatılan iki kanadı bulduktan sonra, yani: İtikadı ve amelî olarak., şayet, ebedî saadetin husulü için ezelî İnayet varsa., kudsî âleme uçuş müyesser olur.

Bundan sonrası," boştur; dökülen ağaç kabuğu gibi..

***

Bu düşük dünyanın ettiği gizli değildir ki; matlub olanlar arasında sayıla.. Ona dair emellerin husulü, makamı maksad olan işler meyanında sanıla..

Üstün gayretli olmalıdır.

İnsan, noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah'tan bulacaklarını ancak bir vesile ile bulur. Bunun için, onun yüceliğine vesile aramalıdır.

Bir mısra:

Asıl mesele bu; kalanı boş..

***

Tam bir iltifatla himmet taleb ettiğinizden sana müjde.. Selâmetle, ganimetle dönersin.. Lâkin bir şarta riayet lâzımdır ki, o da şudur: Teveccüh yönünü birlemek.. Şayet teveccüh kıblesi mütaad-did olursa., salik kendini tefrikaya atmış olur.. Şu cümle meşhur bir meseldir:

— Bir mahalde ikamet eden, her mahalde bulunur. Mahaller arasında gezip duran hiç bir mahalde olmaz.

Bilmiş olasın ki,

İki cihan saadetinin elde edilmesi; Seyyid'ül-mürselin Resulûllah S.A. efendimize tabi olmaya bağlıdır. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar.. Ancak, bu tabi olma durumu, ehl-i sünnet ulemasının beyan ettiği üzere olacaktır. Allâh-ü Taâlâ, onların çalışmalarını şükrana lâyık eylesin..

İşbu durum dahi, öncelikle itikadın düzeltilmesi ile olacaktır ki; bu düzeltme işi, anlatılan büyüklerin görüşlerine uygun biçimde olmalıdır.

Sübhan Allah, bize ve size Şeriat-ı Mustafaviye caddesinde istikamet nasib eylesin. Onun sahibine salât ve selâm...

Selâm hidayete tabi olanlara.. Mütabaat-ı Mustafaya devam edenlere.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

 

Günün Sözü

"Kim bir müslümanı, ailesi ve komşusu hakkında aldatır; ona hıyânette bulunursa, bizden değildir.” (Hadîs-i Şerif—Deylemî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.