Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

72.Mektup

72. MEKTUP


MEVZUU : Din ile dünyanın biramda olmasının zorluğu ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Cihan'a yazmıştır.

***

Sübhan Allah, sizlere selâmet ve afiyet ihsan eylesin..

Bir beyit:

Pek güzel din üe dünya, olsalar yanyana..

***

Din ile dünyayı birarada cem etmek; iki zıddı biraraya getirmek gibi bir şeydir. Bunun için, âhiret talibine dünyayı terk etmek yaraşır. Bilhassa bu zamanda dünyayı, hakikî manada terk pek zor olduğundan, hükmen terk edilmesi gerekir. Hükmen terk şu manayadır:

Dinî işlerde, şeriat-ı garra muktazası hükmü ile mahkûm olmak gerek.

Yemede, içmede, mesken işlerinde şer'î sınırlara riayet edip onun cevazı dışına çıkmamalıdır.

Ticaret mallarının, altın gümüş ve diğer nemalı malların zekâtını vermek lâzımdır.

Eğer şer'î hükümlerle süslenmek müyesser olursa., dünyanın mazarratından kurtulmak hâsıl olur. İşte o zamandır ki: Dünya ile âhiret birleşir.

Terk olarak, üstte sayılan işleri yapmak müyesser olmayınca, ötesi bahsin dışındadır. Onun için verilecek hüküm: Nifak hükmüdür. Böylesinde bulunan iman sureti âhirette kendisine faydalı olmaz. Ancak onun için bir netice: Dünyada, kanım ve malını korumaktır.

Bu manada bir şiir şöyledir:

Söylerim, sana ki ulaşması şarttır; Yorgunluk verse de faydalı nasihattir.

Nerede o sahib-i devlet ki, bu hak sözü işitip kabullene.. Hem de, bu dünyanın debdebesi, hizmetçileri, ihtişamı, lezzetli yemekleri ve kabartıcı elbiseleri ile..

Bu manada bir şiir şöyledir:

O kimse ki, kulağı sağırdır duymaz; Ağlamama nasihatıma hoşnut olmaz..

Allah-ü Taâlâ, bize ve size Şeriat-ı Mustafaviyeye tabi olmakta başarı ihsan eylesin. Onun sahibine salât, selâm ve tahiyyet..

***

Anlatılacak bir husus kaldı. Şöyle ki:

Şeyh Meyan Zekeriya, daha önce vergi işlerine bakardı. Kendisi âlim ve fazıldır. Bazı şeametli ameller sebebi ile, uzun bir süreden beri zindanda mahpustur. Şu anda, kendisine yaşlılık zaafından dolayı acizlik gelmiş, geçimi de daralmıştır. Hapis süresi de çok uzadı.

Bu Fakire kendisi mektup yazmış: Askerin gelmesini ve kendisinin kurtarmasını talep ediyor.

Ama, mesafenin uzaklığı, buna manidir.

Kardeşim Muhammed Sıddık'ın hizmetinize teveccüh edişi, zarurî olarak bazı cümlelerin yazılmasına ve başınızın ağrımasına sebeb oldu.

Anlatılan zaif Hakkında yüksek teveccühünüzü bekleriz. Zirar kendisi âlim ve büyük bir şeyhtir. (Veya yaşlı bir ihtiyardır.)

Evvelden âhire kadar selâm..

 

Günün Sözü

"Fâiz yemeyen kimsenin kalmadığı bir zaman insanlar üzerine mutlakâ gelecektir. Biri fâiz yemese bile, yine de ona tozundan (birşeyler) bulaşacaktır.” (Hadîs-i Şerif—Hâkim, el-Müstedrek)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.