Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

61.Mektup

61. MEKTUP


MEVZUU:


a) Kâmil mükemmel şeyhin sohbetine girmeye teşvik..
b) Noksan kimsenin sohbetinden kaçınmak.. Ve., bu münasebetle bazı bilgiler..

***

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Mahmud'a yazmıştır.

***

Sübhan Allah ziyadesi ile zatının talebini sizlere nasib eylesin. Matluba kavuşmaya münafi olan her şeyden kaçınmaya güç versin.

Zeyğ-i basardan kurtulan Seyyid'ül-beşer hürmetine.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

***

Mübarek mektubunuz, gelmesi ile şeref verdi. Talebden, şevkten, şiddetli sevgiden, mana susuzluğundan, zevkten anlatması, gözde pek güzel oldu cidden.

***

Taleb varlığı, matlubun husulüne bir müjdecidir. Şiddetli sevgi ise., muksuda kavuşmanın bir mukaddimesidir. Pek değerli zatlardan biri şöyle anlattı:

— Eğer taleb edersen, sana verilir; şayet verilmezse, talebini artır.

Uygundur ki: Taleb devletinin husulü, büyük bir nimet sayıla.. Bunu giderecek her şeyden de koruna.. Ta ki: Bilmeden ona bir kesilme ve eksilme gelmeye.. Ta ki: Bu taleb ateşine bir soğukluk düşmeye..

Bu devletin muhafazası için gereken sebeblerin başında gelen, bu devletin husulü şanında şükre kıyam etmektir. Şu âyet-i kerime, bu manadadır:

— «Eğer şükrederseniz, (nimetinizi) size artırırım.» (14/7)

Yüce Sultan Mukaddes Hakk'ın katına daima tazarru ve iltica etmeli ki: Talep yüzü, onun zevalsiz cemal kâbesinden döndürülmeye ilticanın ve tazarruun hakikîsini yapmak kolay olmazsa., iltica ve tazarruun sureta yapılmasında kusurlu olunmaya..

«Ağlayamıyorsanız, zorla ağlamaya çalışınız.»

Mübarek cümledeki ifade nekadar güzeldir. Anlatılan manayı pek güzel ifade eder.

Anlatılan muhafaza durumu; taa, kâmil mükemmel bir şeyhe ulaşıncaya kadar sürmelidir. Böyle bir zata kavuştuktan sonra, bütün muradını ona bırakmaktan başka bir şey kendisine düşmez. Zira, kendi durumu, artık yıkayıcı elindeki meyit gibidir. Sonra, ilk fena hali, fenafişşeyhte başlar ki bu: Fenafülah makamına çıkmaya bir vesiledir.

Bu manada bir şiir şöyledir:
Şaşı durumdasın sen, şimdilik bekle;
Elbet bir şeyh gerek seni güde istekle..

Faydalanma ve faydalı olma durumu, iki tarafın karşılıklı münasebetine göre kurulmuştur.

***

Bir Hak talibi için, başta iki ciheti mamur olan bir berzah lâzımdır. Zira kendisi işin başında denaetin ve hasasetin en düşük derekesindedir. Bu hali ile, asla Yüce Sultan Mukaddes Zat'ın huzuru ile münasebeti yoktur.

İşbu berzah: Kâmil ve mükemmel şeyhtir.

***

Yüce Hakkın talibi olan bir kimse için, duraklamasında en büyük sebep: Noksanı olan bir şeyhe inabesidir. Bu öyle bir kimsedir ki: Sülûk ve cezbe ile işini tamama erdirmeden meşihat postuna oturmuştur. Böyle birinin sohbeti, talib için öldürücü zehirdir. Böyle birine inabe etmek, öldürücü bir hastalıktır.

Anlatıldığı gibi biri ile sohbet, yüksek kabiliyet sahipleri için bir inhitat ve bir düşüş getirir. Hatta, onu zirveden çukura indirir.

Şu durumu görmez misin?. Meselâ:

Bir kimse, tıp ilminde noksan birinin ilâcını alıp kullanırsa. Bu, onun hastalık durumunun artmasına koşması ve gayreti olur. Hastalığının giderilme istidadının da kaybı sayılır. Bu alınan ilâç, her nekadar ilk anda ağırıyı dindirip sancıyı hafifletirse de, hakikatta mazarratın kendisidir.

Hali anlatıldığı gibi olan hasta, işinin ehli bir tabibe gitmiş olsa; ilk başta o, önceden aldığı ilâcın tesirini giderir, müshil nev'inden bir ilâç verir. Yani: önce aldığı ilâcın atılması zımnında.. Bundan sonra da, o hastalığın giderilmesi için ilâca başlar.

***

Bu büyük zatların yolunun kuruluşu, sohbet üzerinedir. Dedikodu ve halden yana boş sözü dinlemeyle onda hâsıl olan bir şey yoktur Böyle bir şey, yakınlık ve kemal basamaklarına çıkma talebine kesinlik verir.

***

Dehlî ve Egre tarafına gitme ihtimali var. Şayet sen kendin de oraya gidip şifahî olarak bir şey istifade ederek eğlenmeden dönersen iyi olur.

Bundan fazlası, baş ağrıtmaya sebebdir.

***

Sualllerin kalan cevabı var. Şöyle ki: Şeyh Tac maarif ve sûrur sahibidir. Kendisinin bu tarafta bulunması bir ganimettir. Kendisi haşmetli ve cidden şanı büyük bir zattır. Lâkin, onun yoluna senin istidadın cidden azdır. Münasip bir rabıta olmadan matlubun husulü zordur. Artık iş size kalmıştır.

***

Zaman zaman hallerinizden bir şeyler yazarsanız, bu taraftan cevap olarak bir şeyler yazarız; uygun düşer. Bu durum ise., daima ihlâs zincirini hareket ettirmeye sebeb olur.

 

Günün Sözü

" “Fitne zamanında yapılan ibâdet, bana hicret etmek gibidir.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.