Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

55.Mektup

55. MEKTUP


MEVZUU : Mahabbet izharı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Seyyid Abdülvehhab Buharî'ye yazmıştır.

***

Uzun bir müddetten beri, kalbimde zatınıza karşı bir mahabbet zuhura geldi. Bu mahabbetin önceden taHakkuk eden bir şeyle bağlantısı da yok.

Bu mahabbet sebebi ile, gayr-ı ihtiyarî gıyaben duâmzla meşgul bulunuyoruz..

Seyyid-i kâinat ve Mafhar-i mevcudat Resulûllah S.A. efendimizden şöyle geldi:

— «Bir kimse, kardeşini severse, bu sevgisini ona bildirsin.»

Bu mana icabı olarak, sevgimin izharını uygun ve münasip buldum.

Resulûllah'ın S.A. yakınlarına karşı bu türlü mahabbet alâkası elde hâsıl olan en güzel ümid bağıdır.

Allah-ü Taâlâ, onların mahabbetinde bizlere istikamet nasib eylesin.

Seyyid'ül-beşer hürmetine.. Ona ve âline salât ve selâm..

 

Günün Sözü

"Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz bir kişinin izinlerini almadan iki kişinin arasına oturmasını yasaklamıştır. (Hadîs-i Şerif—Beyhakî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.