Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

53.Mektup

53. MEKTUP


MEVZUU : Kötü âlimlerin ihtilâfları, bu âlemin fesadım gerektirdiği ve buna münasip bazı şeyler.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

***

Allah-ü Taâlâ, size ecdad-ı kiramınızın yolunda sebat ihsan eylesin.

***

İşittim ki: İslâm ve Müslümanların Sultanı, zatımıza; fıtratma bırakılan İslâmî neşesinin güzelliğinden olacak, emir buyurmuş kî Mütedeyyin âlimlerden dört kimse seçesiniz; bunlar kendisi ile devamlı duralar şer'i meseleleri kendisine beyan edeler. Ta ki: Şeriatın hilâfına bir işe düşmeye..

Bunun için, Allah'a hamd olsun. Müslümanlar için, bundan daha güzel müjde ne olabilir?. Ehl-i mateme bundan daha düzel bir teselli ne olur?.

Bu Fakir, anlatılan sebepten ötürü, sizin tarafa gelmek istiyordum. Bunu, birkaç kere size yazıp bildirmiştim. Böyle olsa dahi, kendimi tutamıyorum, bu hususta bir şeyler yazmadan kalamıyorum. Benim için müsamahanızı istiyorum. Çünkü böyle bir garazın sahibi kendinde değil..

Maruzatımı aşağıya alıyorum.

Şu anda, anlatıldığı gibi, mütedeyyin ulema, azdan da azdır. Bunlar dahi, makam ve riyaset sevdasından geçmişlerdir. Böyle bir sevgiyi arkaya atmışlardır. Bunların, şeriatın tervicinden, dinî işlerin teyidinden başka talep ve maksatları yoktur. Eğer onlarda makam sevgisi olsaydı: her biri, meramına uygun bir taraf bulur, tutunurdu. O yandan da fazilet durumu zahir olurdu. Aradan, hilaf işler, ihtilâflar da çıkardı; bu dahi, sultana yakın olmaya bir vesile teşkil ederdi.

İşbu durumdan sonradır ki. dinî yönden önemli olan işler, kısır kalırdı..

Ulemanın ihtilâfı, öyle bir şeydir ki; ilk asırda âlemi belâya itti. Bu hastalık devamlı olursa., böyle bir sohbet sürüp giderse., şeriatın tervici, nasıl umulur?. Milletin teyidine nasıl mecal kalır?. Böyle bir Sey. Şüphesiz, tahrip sebebi olur. Böyle bir duruma gelmekten ve kötü ulemanın fitnesinden Allah'a sığınırız..

***

Anlatılan maksad için, tek bir âlim seçerseniz, daha iyi ve daha güzel olur. Böyle bir şeyi bulmak, âhiret uleması arasından olursa.. ne saadet. Zira böyle birinin sohbeti, kibrit-i ahmerdir. Eğer böyle Dir âlimi bulmak mümkün olmazsa., bu cins âlimlerin en faziletlisini seçiniz. Ama, iyice üzerinde durup düşündükten sonra.. İstenen her §eye yetişilmezse de, hepsi terk edilmemelidir.

Başka ne yazayım, bilemiyorum.

***

Yaratılmışların necatı, ulemanın varlığına bağlı olduğu gibi; bu emin hüsranı da aynı şekilde onların durumuna bağlıdır.

Ulemanın en faziletlisi, bu âlemin en faziletlisidir. Onların şerlisi dahi, yaratılmışların şerlisidir. Hidayet ve dalâlet onların hallerine bağlıdır.

Aziz veli kullardan biri. Lain Iblis'i boş otururken gördü. Onun böyle oturuşu, âdet hilâfına idi; bu işe hayret edip sırrını sorunca Lain şöyle dedi:

— Bu zamanda kötü âlimler, benim ağır işlerimi görüyorlar. Dalâlet ve azdırma işinde bana vekillik ederler.

***

Asıl mesele, bu işe adım atarken, bu işe başlarken, iyi teemmül edip sağlam düşünceye göre hareket etmenizdir. Zira, iş işten geçip elden çıktıktan sonra, artık ilaç kâr etmez.

***
Anlayışları tam olan zatlara, bu gibi sözleri açıklamaktan haya ediyorum. Ama, bu isin büyük saadete vesile olacağını da bildiğim içtik, başınızın ağrımasına sebeb oldum.

 

Günün Sözü

"“Müslüman bir kimsenin verdiği sadaka, ömrünü ziyâdeleştirir ve kötü ölüme mâni‘ olur.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.