Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

28.Mektup

28. MEKTUP


MEVZUU : Üstün hal beyanındadır; lâkin tenezzül ve tebaud (inik ve uzak) vehmini veren bir ibare ile..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Amik'e göndermiştir.

***

Bu Nam'a kerem olarak gönderilen mektubunuzun gelmesi ile sevindim. Onun mütalâası ile şerefyab oldum.

Hürlerin, esirleri hatırlamaları ne büyük nimettir; uzaklara atılmışları, vuslata erenlerin anmaları ne büyük devlettir.

Her yandan ayrılan bu âciz, kendisini visale ehil görmediğinden; hicran zaviyesinde sessiz durmayı zarurî seçti. Yakınlıktan kaçtı; uzaklık hali ile tatmin oldu. İttisalden ayn, infisalde sükûnet buldu. Hürriyeti seçmekteki esareti görünce, memnuniyetle esareti seçti.

Bir şiir:

Sultan, benden bir şey istediği zamanlar;
Derim: Kanaatin başına düşsün taşlar.

Birbiri ile irtibatı olmayan bu ibarelerle, gayr-ı muntazam işaretlerle daha fazla başınızı neyle ağrıtayım.

***

Allah-ü Taâlâ, Seyyid'ül-mürselin'e uyma şanında; bize de size de sebat ihsan eylesin.

Ona ve âline salâtlann en faziletlisi, selâmların en kemallisi..

 

Günün Sözü

"“Sizden biriniz hastasını (rahatsızlığı artmasın diye), (soğuk veya fazla) su içmekten koruduğu gibi, Allâhü Teâlâ da bir kulu severse, onu dünyadan (mal-mülk sevdâsından, şehevânî arzuların esîri olmaktan) korur, himâye eder.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.