Miftahulkulub

MUKADDİME

Konusu : Tarikat-ı aliyyenin usulünü beyan eder.

Değerli kardeş, bilmiş olasın ki..
Ruhanî tarik ile nefsânî tarik; iki imam olan Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin tarikatıdır ki, Allah yoludur. Her ilcisinin de soyu ter­temizdir. Onlar, cennet ehli gençlerinin efendileri, Ehl-i Sünnet'in gözbe­beklerinin; Allah, ikisinden de razı olsun.
Hak yol, bunların yoludur.
On iki tarikat, bunlardan zuhur etmiştir. İnşaallah, onların ayrıntı­ları, ikinci faslın altıncı nev'inde açıklanacaktır.
Sözü edilen tarikatlardan özellikle Halvetiye, Nakşiye ve diğerlerin­den tarikat piri çıkmış; Hak yolcusu salike kolaylık olması için, her bir usulü de göstermişlerdir. Ne var ki, hemen hepsinin varacağı yer bir­dir; cümlesinin gayesi de birdir.
Sonra, bunların usulleri, her nekadar başka başka olsa dahi, git­tikleri yollar ikiye ayrılır. Onların birine :
—  Nefsanî..
Derler, diğerine de: — Ruhanî.. Derler.
—  Nefsanî Tarik..
Denildiği zaman, nefsi terbiye ederek, gidenlerin yolları anlaşılır.
— Ruhanî Tarik..
Denilince de, ruha safiyetini kazandırarak gidenlerin yolu anlaşılır. Her ikisi de Hak yoludur.
Allah-ü Teâlâ, Enbiya suresinin, 93. âyetinde şöyle buyurdu :—  «Hepsi de bize dönecekler..»
Bu emir doğrultusunda, bu tarikat sahiplerinin istedikleri ve vara­cakları yerleri birdir.
Nefsanî tarik, zordur; zira, onlar öncelikle nefsi terbiye ederler. Eterler ki :
—  Nefis terbiye edilmedikçe, ruh felah bulup ruhanî zevki tadamaz.
Bunun için, nefsanî yolda bulunana, uzun zamanda Hakka ulaşmak nasib olur; çoğunun da ömrü yetmez. Bu yolun güç olmasının başlıca sebebi de budur. Meğerki, bu yolda götüren mürşid, kâmil ve pek mü­kemmel ola.. Eğer mürşid böyle olursa., yolundaki müridi, bir nazarda Allah'a ulaştırmaya gücü yeter. Böyle olan zat ise., her asırda bir tane olur; iki olması mümkün değildir.
Ruhanî tarika gelince, bunda kolaylık vardır. Zira, bu yola girenler, öncelikle ruhu tasfiye ve tezkiye ederler. Ruh, asli temizliğini, safiyetini bulunca, nefis ister istemez, ruha tabi olur; her emrine itaat eder.
    
    
    
    

Günün Sözü

"“İki birden hayırlıdır, üç ikiden, dört ise üçten hayırlıdır. Binâenaleyh siz, cemaat üzere olunuz (tefrikaya ve ihtilafa düşüp, topluluktan ayrılmayınız). Çünkü, Allah Teâlâ ümmetimi, ancak hidâyet üzere toplamıştır.” (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.