Riyazus-Salihin

342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu

 

342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu

 

1761. Ebû Mersed Kennâz İbni Husayn radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kabirlere doğru namaz kılmayınız ve kabirler üzerine oturmayınız."[1]

* Yani kabirleri kıble edinmek gibi ters bir iş olacağından müslümanın da namazda mutlaka Kabe’ye döneceğinden böyle bir iş doğru olmaz, kıble edinme niyeti olmasa bile kabre doğru namaz kılınmaz. Kabirlerde cenaze defnedilirken oturup basmanın dışında keyfi olarak oturmak, vakit geçirmek için piknik yeri gibi kullanarak kabirler üzerine yatıp uyumak, istirahat etmek ve abdest bozmak yasaktır. [2]


 

[1] Müslim, Cenâiz 97, 98. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 73; Tirmizî, Cenâiz 57; Nesâî, Kıble 11.

1768 nolu hadiste benzeri gelecektir.

[2] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 513.

Günün Sözü

"Kim Allah yolunda cihâd edecek bir gâzîyi techîz ederse, bizzat cihâd etmiş gibi sevâb kazanır. Kim cihâda gitmiş gâzînin âilesine (ihtiyaçları hususunda) hayırlı halef olursa cihâd etmiş gibi sevâb kazanır.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.