Riyazus-Salihin

324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu

 

324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu

 

1734. Zeyd İbni Hâlid el–Cühenî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Horoza sövmeyiniz. Çünkü o namaz için uyandırır."[1]

* Allah’ın horoza verdiği en önemli özelliklerden biri de gecenin değişik dilimlerini insanı şaşırtacak derecede hissedip ötmek suretiyle haber vermesidir. Her mevsim ve zamanda horoza bahşedilmiş öyle hususiyet olunca, kasaba ve köylerimizde en büyük uyarıcı ve uyandırıcı horozlar olmaktadır. “Horoz ötünce bir melek görmüştür. Eşek anırdığında da şeytan görmüştür. Şeytandan Allah’a sığınınız” buyurulur.[2] Müslüman kendisini Allah yolunda uyaran namaz vakitleri için uyandıran her şeye değer verir. [3]


 

[1] Ebû Dâvûd, Edeb 115. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, IV, 115; V, 193.

[2] Buhari, Bedü’l-Halk, 15; Tirmizi, Deavat, 56.

[3] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 505.

Günün Sözü

"Hasetten sakınınız; çünkü, ateş nasıl odunu veya kuru otu yer-yakarsa, haset de iyi ameli öylece yiyip bitirir.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.