Riyazus-Salihin

123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir

 

123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir

 

811. Enes radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zübeyr ve Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhümâ’ya, yakalandıkları uyuz hastalığı sebebiyle ipek elbise giyme ruhsatı verdi.[1]

* Harpte zırhın altına da giyilebileceğini, hastalık mazeretinin giyilmeyi caiz kıldığını  öğreniyoruz. Din zorluk değil kolaylık emreder. Bir şeyin yasaklığı kesin olsa bile ruhsatının olduğu haller de vardır. Hastalık ve savaşta zırh altına ipek elbise giymek gibi. [2]


 

[1] Buhârî, Libâs 29; Müslim, Libâs 24–25. Ayrıca bk. Buhârî, Cihâd 91; Ebû Dâvud, Libâs 9; Nesâî, Zînet 92.

[2] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 255.

Günün Sözü

"Fâiz yemeyen kimsenin kalmadığı bir zaman insanlar üzerine mutlakâ gelecektir. Biri fâiz yemese bile, yine de ona tozundan (birşeyler) bulaşacaktır.” (Hadîs-i Şerif—Hâkim, el-Müstedrek)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.