Riyazus-Salihin

120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek

 

120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek

 

Bu konuyla alakalı 56. bölümde otuzdan fazla hadis geçmişti. (Bkz. 491-521. hadisler) [1]

803. Muâz İbni Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse, gücü yettiği halde mütevazî davranarak lüks elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu îman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır.”[2]


 

[1] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 254.

[2] Tirmizî, Sıfatu’l–kıyâmet 39. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 338, 339.

Günün Sözü

"esûlüllah (s.a.v.), aşûre gününün kuşluk vaktinde, Medîne civârındaki Ensâr köylerine şöyle haber gönderdi: “Kim oruçlu olarak sabahladı ise, orucunu tamamlasın. Kim de oruca niyet etmediyse, günün kalanını (o güne hürmeten oruçlu gibi) tamamlasın!” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.