Mehmet Emre Fetvalar

Haram olan şeyins satışı

2513 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Esrar (adı verilen nebatı) satmak, yemek (ve içmek) caiz olmaz." (H.Ec. 2/2)
2514 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Kumarbazların kazandıkları kırık yumurtaların satın alınması caiz olmaz." (H.Ec. 2/4)
Açıklama: Bazı şehirlerde kaynamış yumurta ile kumar oynanmaktadır. Yumurta tokuşturarak kazanılan yumurtaları biriktiren kumarbaz, paraya çevirmek için onları satışa çıkarmaktadır. İzahı sadedinde olduğumuz fetva, bahsi geçen yumurtaları satın almanın caiz olmayacağını açıkça ifade etmektedir. Zira kumarbaz, bu yumurtaları, meşru bir kazanç yolu ile elde etmemiş ve kendisinin malı olmayan bir şeyi satışa arzetmiş olmaktadır. Hal böyle olunca, herhangi bir şahsın bahsi geçen yumurtaları satın alması caiz olmaz. Benzer eşyaların kumar oluyla elde edilmesinde de fetva aynıdır.
2515 - Soru: Ayakkabı diken ustalar, bu işi domuz kılı ile görmektedirler. Bu kılların para ile satılması caiz midir?
Cevap: Zaruret bulunması sebebiyle, İslâm fakihleri bu kılların kullanılmasına fetva vermişlerdir. Bu fetva, satışının da caiz olacağına delil gösterilemez. Binaenaleyh, domuz kılının satışı caiz değildir.

Günün Sözü

"“Şüphesiz ki islâm(a girmek), kendinden öncekileri (günahları) ortadan kaldırır.” (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.