Mehmet Emre Fetvalar

Hayvan Beslemek

1570 - Soru: Kafeste bülbül ve benzeri kuşları hapsetmek caiz midir?
Cevap: Eğer bu zevk için, gönül eğlendirmek maksadı ile oluyorsa caiz değildir. Ördek, kaz ve tavuk gibi hayvanların semizleşmesi için kafese konulması caiz görülmektedir. Bir de bu hayvanlardan komşuların zarar görmemesi için kümese hapsedilmesinde  de mahzur görülmemiştir. Bazı avcılar, keklik veya ördek avında, avlanacak hayvanı çağırması, avcının bulunduğu tarafa doğru getirmesi bakımından kafesin içinde kekliğin erkeğini avlandıkları yere, ördeği de avlanacağı  bir suyun yanına koyarlar. O öttükçe yaban ördekleri veya keklikler gelmeye başlar. İşte bu maksatla kafeste keklik ve ördek beslemek caiz görülmüştür.
1571 - Soru: Acaba ada tavşanı nasıl olur, evde beslenen tavşanlar ada tavşanı mıdır?
Cevap: Ada tavşanıyla gerçek tavşanı birbirinden ayırmak pek kolay olmamakla beraber, aralarında bazı farklar vardır. Şöyle ki: Ada tavşanının yavruları doğuştan gözü açık olarak doğar, vücutları yumuşak tüyle kaplıdır ve doğar doğmaz hareket edebilirler. Ada tavşanı yeryüzündeki yuvalarda gözünü dünyaya açar, büyüdükten sonra da tünel kazıp yeraltına girmez. Ada tavşanının eti yenmez.
Gerçek tavşanları ada tavşanından ayıran taraflar da şöyle ifade edilebilir:
a) Gerçek tavşan, ada tavşanından daha iridir.
b) Gerçek tavşan, tünel kazarak yeraltında yaşar.
c) Yavruları gözü kapalı olarak dünyaya gelir, vücudu çıplak ve hareket etme kabiliyetleri yoktur.
1572 - Soru: İpek böceği beslemek günah mıdır? Yakıldığını duyuyoruz.
Cevap: İpekböceği beslemek ve kozanın içindeki canlı kurdun ölmesi için güneşe bırakmanın caiz olacağı Fetava-i Behce'den tasrih edilmiştir. (Hülasatü'l-Ecvibe, C.2, s. 164 Kerahiyet ve İstihsan bahsi)
1573 - Soru: Çoban köpeğini ve ziraat köpeğini beslemek doğru mudur?
Cevap: Çoban köpeğini, sürü sahibi olanın; ziraat köpeğini de bağ ve bahçesi bulunan şahsın beslemesine fetva verilmiştir.
1574 Soru: Bir kimse rakı alıp içine biraz buğday atıyor. Bu buğdayı, içki içerisinde biraz kabarttıktan sonra eti yenen kuşlara atıyor. Kuşlar buğdayı yiyince sarhoş olup kaçamıyor, o şahıs da bu kuşları tutup yiyor. Bu tarz avcılıkta bir mahzur var mı?
Cevap: Yenilip yenilemeyeceği meselesi bir tarafa, bu tarz avcılık İslâmi usulde bir avcılık değildir, asla yapılmamalıdır.
1575 - Soru: Evde ehil güvercin beslemekte dinimizce bir sakınca var mıdır?
Cevap: Esasen elde mevcut bulunan güvercinlerin su ve yemini vermekte bir mahzur yok ise de "kuşbazlık" yapmak ve onların peşinde dolaşmak, güvercinlere uçuş talimleri yaptırarak ve hele onlarla kumar oynamak dinimizin yasakladığı bir iştir.
1576 - Soru: Evde kanarya veya güvercin beslemek günah mıdır?
Cevap: Günahı bulunmayan bir şeyin mahzuru yok sanmamalıdır. Bir de o işin sevabı olup olmadığını araştırmalıdır. Bu gibi şeyler, zaman sermayesinin boşuna akıp gitmesine sebep olan meşguliyetlerdir.

Günün Sözü

"Mazlûmun duâsından korkun. Çünkü onunla Allahü Teâlâ arasında perde yoktur. (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.