Mehmet Emre Fetvalar

Avla İlgili Meseleler

1540 - Ali Efendi Fetvalarından: "Avcı, yemesi helâl bir ava, Besmele ile tüfenk atıp avı vursa, (avın bulunduğu tarafa hızla) yetişse ve fakat av, kesmeden önce ölmüş bulunsa, yemesi helâl olur" (H.Ec. 2/161)
Açıklama: Bu fetvada görüldüğü üzere avın helâl olması, birtakım şartlara bağlanmış bulunmaktadır. Bu hususta bir hükme varmadan önce, bahsi geçen kayıtlar üzerinde iyi düşünmeli ve ona göre hareket etmelidir. Şöyle ki:
a) Avlanan hayvanın yenilebilmesi, aslında helâl olmasına bağlıdır. Tavşan gibi.
b) Tüfenk atılırken besmele çekilmiş olmalıdır. Besmele kasten terkedilecek olursa, yenilmesi helâl olmaz.
c) Silahı ateşledikten sonra, avın vurulduğu anlaşılınca o tarafa doğru hızlı adımlarla gidilmelidir.
d) Av, henüz canlı iken yetişilmiş ise boğazlamak lâzımdır. Bu vecibe yerine getirilmeyecek olursa, o av yenilmez. Fakat, geldiği zaman, atılan tüfenkin tesiri ile, av ölmüş bulunursa yenilmesi helâldir.
1541 - Soru: Olta ile balık avlamak ve onlara yem olarak solucan takmak caiz midir?
Cevap: Balık avlamak mubahtır. Ancak bu iş için canlı bir solucanı biraz biraz koparıp oltaya takmak İslâm'ın merhamet anlayışına ters düşer. Yem olarak başka bir şeyin tercih edilmesi uygun olur.
1542 - Soru: Yılan ve kertenkele öldürmek caiz midir:
Cevap: Zararlı olmaları itibariyle öldürülmeleri caizdir.
1543 - Behce Fetvalarından: "Balık avcılarının kazancı, mubah; (tuttuğu balığı) sattığı takdirde parası helâldir" (H.Ec. 2/164)
Açıklama: Halk arasında, balık avlamanın mubah olduğu bilinmekle beraber, bu işin ticaretini yapmanın caiz olmayacağına dair yanlış bir kanaat vardır. Bu görüşün doğru olmadığı, yukarıdaki fetvada açıkça görülmektedir.
Bu hususta dikkat edilecek bir şey varsa, o da balık neslini imhaya sebep olan, halkın istifadesine büyük zarar getiren ve küçük balıkların faydasız olarak ölüp gitmesine yol açan dinamit ve benzeri usullerle balık avlamayı terketmektir.
1544 - Soru: Avcılık ne için yapılmaktadır?
Cevap: Eti yenen vahşi hayvanların, eti için; eti yenmeyen vahşi hayvanların derisinden, tüyünden ve dişlerinden istifade etmek için ve yahut da zararını uzaklaştırmış olmak için yapılmaktadır.
1545 - Soru: Silah veya dinamitle avlanan balığın yenilmesinde bir mahzur var mıdır?
Cevap: Dinamitle balık avlamak, israfa ve balık neslinin kırılıp azalmasına sebep olacağı için doğru görülmezse de bu usulle avlanmış bir balığın yenilmesinde bir mahzur yoktur.
1546 - Soru: "Allah, balığa bıçağı haram kılmıştır" diyorlar. Bu söz ne dereceye kadar doğrudur?
Cevap: Balığın yenilmesi için kendi halinde ölmesi kâfidir. Onun akıcı siyah kanı bulunmadığı için kesilmesi gerekmez. Kesmek, icap etmediği halde onu boğazlamak eza vermek olur.
1547 - Behce Fetvalarından: "Manda ve kara sığır kesmeyi kazanç (yolu) edinmek mubahtır" (H.Ec. 2/164)
Açıklama: Bu fetvada mekruh olduğu bildirilen husus, Allah'ı hatırlama ve anma mânâsına olan "Zikir" değil, zikrine "açıktan" yapılmasıdır. Bu iki noktayı birbirinden ayırt etmek gerekmektedir.
1548 - Behce Fetvalarından: "Balık avlandığı zaman, avcı tokmak ile balığın başına vursa ve su içinde helak olsa, yenilmesi helâl olur. Çünkü bir alet ile ölmüş olmaktadır" (H.Ec. 2/161)
1549 - Netice Fetvalarından: "Avlanmak için (su içine) balık otu atılarak gölde helâl olan balıkları yemek helâl olur" (H.Ec. 2/161)

Günün Sözü

"Resûlüllah (s.a.v.): “Yetîmi himâye eden ve ben cennette şöylece beraber olacağız.” buyurdu ve aralarını açarak şehâdet parmağı ve orta parmağını işâret etti.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.