Fıkıh Köşesi

HAC İBADETİ SONRASI GÜNLÜK YAŞAM

Soru: "Ticaret ile meşgul olan bir Müslüman'ım. Geçtigimiz yıl hac ibadetini eda ettim. (...) Halk arasında "hac ibadetini eda eden Müslüman terazi kullanamaz" iddiası yaygındır. Bu iddia, şer'i bir delile dayanıyor mu, dayanmıyor mu?"

CEVAP: Muhakkak ki ticaret, rızk elde etme yollarından birisidir. Peygamberimiz Efendimizin (sav): "Emin ve sadık tüccar, kıyamet gününde şehidlerle beraberdir"(1) buyurduğu malumdur. İslami hükümlere riayet ederek, ticaret ile meşgul olmak, salih bir ameldir. Bu girişten sonra meseleye gecebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de: "Ölçekte ve tartıda hileye sapanların vay haline!.. Ki onlar, insanlardan ölçekle aldıkları zaman (haklarını) tastamam alanlar, onlara (insanlara) ölçekle yahud tartı ile verdikleri zaman ise eksiltenlerdir. Sahiden onlar (öldükten sonra) diriltileceklerini sanmıyorlar mı?"(Et Tahfif Mutaffifin Suresi: 1-4) hükmü beyan buyurulmuştur. Müfessirler; bu Ayet-i Kerime'de geçen "Tatfif" kelimesini; "çok cüz'i bir hile yapmak" şeklinde izah etmişlerdir. İbn-i Abbas (ra) Medine'de böyle bir ahlakın yaygın olduğunu ve bu sure ile mahiyetin vahametinin izah edildiğini zikretmektedir.(2) Resul-i Ekrem (sas): "Geçmiş ümmetlerin helakine sebeb olan günahlardan birisinin de; hileli ölçüp-tartmaları olduğunu" beyan buyurmuştur.(3) Hac ibadetini eda eden ve ticaretle meşgul olan kimselerin; ölçü ve tartı konusunda çok hassas olmalarında zaruret vardır. Cemiyette yaygın olan; "hacı eline terazi almaz" şeklindeki anlayış doğru değildir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) Sünen-i İbn-i Mace-İst.: 1401 C: 2 Sh: 726 Had. N0: 2146.
(2) Mecmuatu't Tefasir-İst.: 1979 C: 6 Sh: 470-471.
(3) Sünen-i Tirmizi-İst.: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 521 K. Büyu: 9 Had. No: 1217.

Günün Sözü

"“Mü’minlerin îman bakımından en mükemmeli, huyu en güzel olanıdır. Hayırlılarınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.