Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

215.Mektup

215. MEKTUP

MEVZUU : Dünyanın zemmi..(Kötülenmesi)

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mirza Darab'a yazmıştır.

***

Mübarek mektubunuz geldi. Tam bir tavazu ile yazılmış.. Bu tavazuunuz, sermayesi olmayan bu ehlûllaha karşı oluyor ki; fıtrî istidadınızın güzelliğinden gelmektedir.

Allah-ü Taâlâ, bizden yana sizi en güzel mükâfatlara nail eylesin. Habibi hürmetine.. Ona ve âline salât ve selâm..

***

Ey Oğul,

Dünyalık erbabı ve zenginliğe sahip olanlar, büyük bir belâya müptelâ olmuşlardır.

Halbuki dünya, Sübhan Hakkın buğzettiği bir şeydir. Tüm necasetlerin en kötüsü, onların nazarında süslü gösterilmiştir: Altın yaldız yapılan necaset, şekerle kaplanan zehir gibi.. Onun böyle olmasına rağmen, akl-i selim sahibi, bu düşük dünyanın şenaatini bulmaktadır. Bu hoşnut olunmayan şeyin, kabihliğini delille isbat etmektedir. Bu mana icabı olarak, ulema şöyle dedi:

— Eğer bir kimse, malını, zamanın en akıllısına verilmesi için vasiyet etse, bu malın gani gönüllü zahide verilmesi gerekir.

Çünkü bunlar, dünyadan gönüllerini çekmişlerdir. Dünyaya rağbetli olmamaları, bunların akılda kemalîi olmalarına delâlet eder.

Durum böyle olmasına rağmen, Sübhan Hak, rahmetinin kemalli oluşundan; mücerred akim şehadeti ile yetinmedi. Buna naklî şahidi dahi ekledi. Böylece, bu hiç para etmeyen metaın hakikatına muttali kıldı. Yani: Peygamberlerin dilleri ile.. Ki onlar: Âlemlere rahmettir. Onlara salât ve selâm.. Onlann dili ile, bu kötü dünyaya mahabbet edilmemesini, ona alâka duyulmamasını beliğ bir şekilde men etti.

Anlatıldığı manada, iki âdil şahidin şehadetinden sonra; bir şahıs, şeker olabileceği vehmine dayanarak zehiri yerse., hayalî altın sanıp necaseti tercih ederse., artık bu kimse: Tam manası ile sefih, zekâsı zayıftır. Hatta, resullerin verdiği doğru haberleri inkâr etmektedir. Onlara selâm.. îşin hakikati budur. Durumu böyle olan bir kimseye verilecek hüküm, münafıklık hükmüdür. Ki onda: İmanın sadece sureti vardır. Böyle bir iman dahi âhirette menfaat sağlamaz. Dünyada, ise dünyaya ait malı ve kanı korumaktan gayrı bir netice vermez.

***

Bugünden tezi yok, kulaktan gaflet pamuğunu çıkarmak lâzımdır. Aksi halde yarın hasretten ve nedametten başka bir şey hâsıl olmaz.

Haberleşmek şarttır.

Bir şiir:

Bir gurur metaldir dünya ancak;
Gurur metaını kim seçip alacak?.

Geçen geçti, umulan da gaybdedir;
Sana kalan durduğun andır ancak..

***

 

Günün Sözü

"“Ramazan ayı dışında en fazîletli oruç, ŞEHRULLAH (Allah’ın ayı) olan MUHARREM ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en fazîletli namaz da, gece namazıdır.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.