Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

214.Mektup

214. MEKTUP

MEVZUU : a) Dünya, âhiretin ekim yeri olduğu..
b) Küffarın azabındaki teyidin manası..
c) İhtiyaç sahiplerinden birinin işini ısmarlamak..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Hanlar Hanı'na yazmıştır.

Allah-ü Taâlâ'nın hayra mazhar kıldığı kimseye saadetler olsun.

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, dünyayı, âhiretin ekim yeri kılmıştır.

Nekadar fecidir kimsenin şekaveti ki: Tohumunu tamamen yer de, istidad arzına hiç bir ekim yapmaz. Bir habbeyi, yedi yüz habbeye çıkarmaz. Ve bunu: Oğulun ananın, kardeşin firar ettiği güne zahire olarak hazırlamaz.

Hali anlatıldığı gibi olan kimsenin kazancı: Dünyanın ve âhiretin hüsranıdır. Elinin içinde kalan, dünyanın ve âhiretin nedametidir. Çünkü: Rabbının hışmına ve gazabına maruz kalacaktır.

Asıl devlet sahibi o kimselerdir ki: Dünyada fırsatı ganimet bilirler. Ama bu demek değildir ki: Orada nimete ve lezzete dalıp giderler. Zira, böyle bir şeyin orada yeri ve sebatı yoktur. Böyle olsa dahi, onlar, mihnet ve sıkıntılarla elde edilir.

Fırsatı ganimet bilmenin asıl manası odur: Onlar, dünyada iyi amel işleyip âhıretleri için ekim yaparlar. Burada ekilen bir habbecik amelden, şu hükme göre, sonsuz semereler alırlar:

— «Allah, dilediği için kat kat artırır..» (2/261)

Bu mana icabı olarak, yararlı amellerin mükâfatı, yani: Bu kısa günlerde işlenen amellerin karşılığı, ebedî nimet olur.

— «Allah, büyük fazlın sahibidir.» (62/4)

Burada şöyle bir şey sorulabilir:

— Ecirlerin kat kat olması, ancak hasenatta olup seyyiatta değildir Seyyiatta ceza, ancak bir mislidir. Durum böyle olunca, sayılı seyyiatlar dolayısı ile, küffar azabının teyidi nasıl caiz oluyor?.

Bunun cevabını şöyle verebilirim:

Amele misli ile ceza vermek, Vacib Taâlâ'nm ilmine kalmıştır.

Mümkin vasfını alan bir kimse, böyle bir şeyi idrâk işinde kusurludur.

Allah-ü Taâlâ'nın şu emirlerini görmez misin?.
,
Temiz bir kadına iftira atan için, seksen sopa vurulması emrini verdi.

Hırsızlık edenin sağ elinin kesilmesini emretti.

Zina edenlerden:

a) Bekâr bekârla yapmış ise., yüz sopa ve bir sene sürgün..
b) Evli evli ile yapmış ise., recmedilmesi..

Bu hadlerin ve takdirlerin sırrı, beşerin takati dışındadır. Zira:

«Bu, Aziz Alim Zatın takdiridir.» (36 38)

Allah-ü Taâlâ, muvakkat küfre, muhalled azap hükmettiği haysiyetten, bilinmiştir ki: Muvakkat küfre misilleme ceza, ebedî azaptır.

Bir kimse, bütün şer'i hükümlerin tatbikini, aklına göre yapmak isterse, onun kendi aklına uydurmaya kalkarsa., akli delilleri seviyesine indirmek isterse., o, nübüvvet makamını inkâr etmiş olur. Müstahakını bulsun. Onunla konuşmak akılsızlıktır.

Bir şiir:

O ki, tasdik etmez sünneti kitabı; Susmak, konuşmamaktır onun cevabı..

***

Bakiye-i meram şu ki:

Bu fukara mektubunu getiren Şeyh Meyan Ahmed'dir; Mağfur Şeyh Sultan Tehaniseri'nin oğludur. Bu Fakir'i vesile bilerek, yüce hizmetinize teveccüh etti; hem de muhterem pederine ihsanınızı ve lütuflarınızı düşünerek.. Ona lütuflarınız cümlesinden olarak: Kendisini bir yer kazasına tayin buyurasınız. Böyie bir şey, kendisine ikramınız olur. İş size kalmıştır. Ama, esas emir Allah katındadır.

***

Selâm size.. Ve sair hidayete tabi olanlara..

Mustafa'ya mütabaatı bırakmayanlara..

Ona ve âline salât ve selâm..

 

Günün Sözü

"Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse (azâbını çekmedikçe) cennete giremez.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.