Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

207.Mektup

207 . MEKTUP

MEVZUU : a) Cismanı yakınlığın, ruhani yakınlığa tesiri..
b) Şeriata muvafık olmayan hallerin zemmi..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mirza Hüsameddin Ahmed'e yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun; selâm seçmiş olduğu kullarına..

***

Aradan, uzun bir müddet geçti; tarafınızdan selâmet haberleri gelmedi.

Mahdum Hazretleri, oğlum Meyan Cemaleddin Hüseyin, sair azizler ve yüce kapının hizmetçileri, bilhassa Şeyh İlâhdad ve Şeyh Hidayet gibi zatların sağlık haberlerinin ulaşması için, uzaktakileri unutmaktan başka bir şeyi sebeb olarak düşünemiyorum..

***

Evet..

Bedeni yakınlıkların, kalb yakınlıklarına büyük tesiri vardır. Bu mana icabı olarak; velîlerden hiç bir velî sahabe mertebesine ulaşamamıştır. Hatta, büyük sanma rağmen, Veys'el-Karanî edna derecedeki bir sahabenin mertebesine ulaşamamıştır. Bunun sebebi: Hayr'-ül-beşer Resulûllah'ın sohbetine eremediğidir.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

Abdullah b. Mübarek'e soruldu:

- Hazret-i Muaviye mi, yoksa Ömer b. Abdülaziz mi daha faziletlidir?.

Buna şu cevabı verdi:

Resulûllah ile olduğu sırada, Muaviye'nin atının burnundaki toz hayır olarak Ömer B. Abdülaziz'den ileridir.. (1)

***

Şu sıralarda, fukaranın durumu, levahıki ve tevabii ile afiyete makrundur. Bunun için, Allah'a hamd olsun. Hatta bütün nimetleri ve ihsanları için.. Bahusus, İslâm nimeti ve Seyyid'ül-enam Resulûllah'a mütabaat ihsan eylediği için. Ona ve âline salât ve selâm.. Zira işin temeli, necatın medarı, dünya ve âhiret fevz ü saadetin dayanağı budur.. Alîah-ü Taâlâ bu manada bize size sebat ihsan eylesin.. Seyyid'ül-mürselin hürmetine.. Ona ve âline salât ve selâm..

Bir mısra:

Asıl iş budur, baki heves..

Sofiyenin tatlı sözleri ne fütuhat sağlar ve onların halleri ne artırabilir ki!.. Şeriat mizanına vurulmadıkça, vecd ve hal yarım kıla alınmaz.

Kur'an ve hadis mihekine vurulmadıkça, ilhamlar yarım arpa değerini tutmaz..

***

Sofiye yoluna girmekten maksad: İmanın hakikati sayılan şeriata bağlı itikadlara karşı yakini artırmaktır. Fıkıh hükümlerini yerine getirmekte kolaylık yolunu bulmaktır. İş, bunun ötesinde bir şey değildir.

Âhirette olacak rüyet, ancak âhirette olacaktır; böyle bir vakıanın dünyada olması yoktur.

Sofiyyenin mesrur olduğu tecelliler; gölge ile sükûnet bulmak, benzer şey ve misalle teselli bulmaktır. Halbuki Yüce Allah, halkın çok Çok ötesindedir.

Nekadar şaşılacak bir iştir anlatılan muamele..

Eğer onlara, tecellilerin ve müşahedelerin hakikati olduğu gibi anlatılacak olsa., korkulur ki, müptedi kimseler bu yoldaki talebinde bir kesikliğe uğrar; şevklerinde kusurlu olurlar.. Böyle bir şey bilindiği halde susulursa., Hakkın batıla karışacağından korkulur..

Ey hayrette kalanların delili, delilim ol. Kendisini âlemlere rahmet kaldığın zat hürmetine.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar.

Zaman zaman, hallerin keyfiyetinden haber verirseniz, mahabbetin artmasına mucib olur..

***

Selâm hidayete tabi olanlara.. Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara..
Ona ve âline salâtların en faziletlisi..
Selâmların ekmeli..
Tahiyyatın en çoğu..

 

Günün Sözü

"Kadın beş vakit namazını kılar, ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder ve kocasına itaat ederse cennete girer. (Hadîs-i Şerif—Muhtaru’l-Ehadîs)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.