Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

188.Mektup

188. MEKTUP

MEVZUU : Sorulan müşkil soruların halli..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Muhamnıed Sıddık Bedahşî'ye yazmıştır.

***

Pek aziz kardeşin mektubu geldi. O mektupta, üç meseleden sormuş..

***

Ey Muhib,

Bazı letaifin kalb mertebesinde gizlenmesi; kalbin tazammun ettiği letaife mahsustur. Böyle bir gizlenme, kalbin ötesinde taHakkuk eden letaife cari değildir. Kaldı ki, onların kalb makamında gizlenmesine bir mana da yoktur.

İkinci meseleye gelelim..

Bir kimsenin kalb veya ruh mertebesine çıkmaya istidadı varsa., tasarruf sahibi bir şeyh, onu yukarı mertebelere ulaştırabilir Ama bu meselede bir incelik vardır. Bunu da ancak huzurda anlatmak mümkün olur; yazı ile anlatılması pek zordur.

Üçüncü meseleye gelelim..

Zahir batının rengine boyandığı, batın dahi zahirin rengini aldığı zaman; zahir hükümlerinin batında zuhur bulması, batın hükümlerinin dahi, zahirde görünmesi için bir zorluk yoktur.

Vesselam..

 

Günün Sözü

" Kabir azâbının çoğu idrardan (sakınmamaktan)dır. (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.