Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

187.Mektup

187. MEKTUP

MEVZUU : Müride göre, rabıta yolunun zikre nazaran daha faziletli olduğu..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Eşref Kâbli'ye yazmıştır.

***

Arkadaşlara yazdığın mektuba nazar ilişti. Onda yazılan hallere muttali oldum.

***

Bilesin ki,

Bir zorlama ve yapmacık olmadan, şeyhin müride rabıtasının husulü, mürid ile mürşid arasındaki münasebetin tam olduğuna alâmettir, îşbu rabıta faydalanma ve faydalı olma sebebidir. Asla, rabıta yolundan daha yakın bir yol da yoktur.

O ne güzel saadettir ki, bu devlete erenin olur..

Hazret-i Hace Ahrar Fıkralar'da (kendi yazdığı FIKARAT kitabında) şöyle anlattı:

— Delil gölgesi, Sübhan Hakk'ın zikrinden evlâdır. Yani: Faydalı olma manasında..

Şu demeğe gelir:

Delilin gölgesi, mürid için, zikirle meşgul olmaktan evlâdır. Çünkü,böyle bir zikir, zikri edilen Yüce Zatla tam bir münasebet meydana getirmez ki, zikir yolu ile, tam fayda temin edebilsin.

Evvel âhir selâm..

 

Günün Sözü

"İnsanlara müdârâ etmek (idâre etmek ve iyi geçinmek), sadakadır.” (Hadîs-i Şerif—Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.