Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

127.Mektup

127. MEKTUP

MEVZUU : Ana babaya hizmet, her ne kadar hasenattan sayılır ise de, hakikî matlubun tahsili yanında sırf hiç bir şey olmamaktan ileri gidemez.. Buna münasip bazı hususların beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Ahmed Safer Rumî'ye yazmıştır.

***

Kıymetli mektub ulaştı. Duraklama için beyan ettiğin özür doğrudur.

Uygun düşer ki, yaptığından daha fazlasını yapasın; yine de kendini kusurlu kabul edesin.. Bu manada, Allah-ü Taâlâ, şöyle buyurdu:

— «Biz insana, ana babası için tavsiyede bulunduk. Anası onu zahmetle taşıdı; zahmetle doğurdu.» (46/15)

Bir başka âyet-i kerimede ise, şöyle buyurdu:

— «Bana şükret; ana babana teşekkür et.» (31/14)

***

Şöyle itikad etmen gerekir: Hakikî matluba vusul yanında, her fuzulî olan şey; hatta sülûk menzillerini aşma sırasında sırf muattal kalmaktır.

— «Ebrar zümresinin hasenatı, mukarrebin zümresinin seyyiatıdır.»

Haberini işitmiş olmalısın.

Bu manada bir şiir:

Her ne ki var, sevgisi dışındadır Hakkın;
Şeker dahi olsa yenmesi zehir, sakın..

***

Sübhan Hakkın hakları, bütün mahlukların Hakkından Önce gelir. Zira, malılukatın Hakkını eda, Allah'ın emrine göre olmaktadır. Yoksa, kimin haddine düşmüş ki, onun hizmetini bırakıp da başkasının hizmeti ile meşgul ola.. İşbu mana icabıdır ki, mahlukatın hizmeti dahi, noksan sıfatlardan münezzeh olan Hakkın hizmeti sayılır. Ne var ki, hizmetten hizmete de çok değişik farklar vardır. Görmez misin ki, çift sürenler de, ziraat işi ile meşgul olanlar da, padişahın hizmetindedirler; ama, bunların hizmeti ile, padişaha yakın duranların hizmeti arasında bir bağlantı kurulamaz.. O kadar ki, hizmet olarak, ziraatın ve ekin işinin adını anmak dahi o makamda masiyet sayılır..

Ve., her kesin ecri, kendisine verilen iş emrinin mikdarına göredir.

Ekin işleri ile meşgul olanlar; bütün mihnet ve meşakkatlarına rağmen, aldıkları ücret, bir dirhemdir Hem de bütün günün çalışma karşılığı.. Ama, yakınlık bulan zatlar, bir saatlik huzur Hakkına binlerce meblağ alırlar. Hal böyle iken, o yakınlık bulan mukarreb zatların o binlerce meblağa karşı hiç bir alâka duydukları yoktur. Onların bütün gayeleri, o sultanın yakınında bulunmaktır.

Her iki zümre arasında nekadar değişik farklar var..

***

Hüseyin Ferruh, cidden içtihad ve terakkide başarılıdır. Ondan yana kalbin mutmain olsun. Daha fazla ne yazayım!. Vesselam..

Daha fazla ne yazayım!.

Vessalam...

 

Günün Sözü

"“Üstteki (veren) el, alttaki (alan) elden hayırlıdır. Sadakaya, geçimi senin üzerine olan(lar)dan başla! Sadakanın hayırlısı, ihtiyâç fazlasından yapılandır. Kim dilenmekten sakınırsa, Allah onu iffetli kılar. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.