Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

122.Mektup

122. MEKTUP

MEVZUU : Üstün himmet sahibi olmaya, her kolay gelen isle yetinmeyi bırakmaya teşvik..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Tahir Bedahşî'ye yazmıştır.

***

Mevlâna Tahir mazurdur; Mevlâna Yar Muhammed, nakil şeklini beyan etti. Şöyle ki:

Hind tarafına sefer, kararlaştırılmıştır. Gitsin; ehlinden ayalinden haberdar olsun.

— Klanı karşılaşınca..

Meseli meşhurdur.

Huzurun devamı ve ağyar ile karışıp görüşmekten sakınmak zarurîdir.

Üstün himmetli olmalı; her kolaya gelen işle yetinip kalmamalıdır.

Bir şiir:

Nurların nuru meşrıktan doğan nur uğruna;
Garb, lamba, yıldız geçip kovulduk yoluna..

***

Bu zamanın dervişlerinden pek çoğu, gösteriş ve iktifa makamında durmaktadırlar. Yani: Az bir şeyle yetinirler.. Böylelerinin sohbeti, öldürücü zehirdir. Arslandan kaçar gibi, bunlardan kaç.

Bu yolun devamlısı ol.

Rüyalara pek itibar yoktur; zira, yorumlama sahası pek geniştir. Bu yüzden olur ki: Hayalî şeylerle aldanılır. Bu da yakışmaz.

Bir şiir:

Nasıl erilir o saadete hep oralar;

Yüksek yüksek dağlar, tehlikeli uçurumlar.

Vesselam..

 

Günün Sözü

"Allah’dan korkun; Evladlarınız arasında âdil davranın. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.