Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

121.Mektup

121. MEKTUP

MEVZUU : a) Bu Tarikat'ın yedi adım üzere olduğu takarrür ettiğinin; (kararlaştırıldığının)
b) Müridlerinden bazılarının, altıncı adımda vâsıl olduğunun beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Numan'a yazmıştır.

***

Mir'in hizmeti elbette bilinmektedir.

Bol bol dualar okunduktan sonra., söze başlayalım:

Aradan uzun bir süre geçtiği halde, hallerine ittila olmadı. Bu taraftaki dervişlerin hallerinden dahi haber sorulmadı.

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a hamd ü şükürler olsun; buradaki dervişlerin halleri iyidir.

Bunların durumlarından bir mikdar bahsedelim. Şöyle ki:

Ey Muhibb-i Sadık,

Takarrür etti ki, bu tarikat tüm olarak yedi adımdan ibarettir. Ama, kardeşlerden bir topluluk, işlerini yedi adımda toplamaya muvaffak oldular.

Bir başba taife dahi, dört adımda işini bitirdi.

Bir başka taife dahi üç adımda işini tamamladı; bunların her biri kendi değişen derecesine göre elde edeceğini elde etti.

Üç adımda işlerini tamamlayanlar, tarikat yönü ile insanlara faydalı olmaya güçleri yeter. Daha az adımda işlerini tamam edenleri var hesab eyle..

Akıllıya yakışan odur ki, himmeti yüce ola.. Düşük ve Küçük şeylerle iktifa etmeye.. (yetinmeye)

Bundan daha fazla yazmaya vakit müsait değil..

Vesselam..

 

Günün Sözü

"Akşam namazı için kâmet edildiği zaman yemek de hazır ise yemeğe başlayın. (Hadîs-i Şerif—Buhârî ve Müslîm)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.