Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

108.Mektup

108. MEKTUP

MEVZUU: — Velayet nübüvvetten daha faziletli.
Diyenlerin aksine; nübüvvet velayetten daha faziletlidir.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Seyyid Ahmede yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah; bize, size ve bütün Müslümanlara Seyyid'ül-mürselin Resulûllah'a tabi olmakta sebat ihsan eylesin..

Ona ve âline salâtlarm en faziletlisi, selâmların en kemallisi..

***

Sekr halinde, bazı meşayih şöyle demiştir:

— Velayet, nübüvvetten daha faziletlidir.. Hatta, bazıları, bu velayetle, nebinin velayetini murad etmişlerdir ki: Veli'nin nebiden daha faziletli olacağı vehmi ortadan kalksın..

Lâkin iş, hakikatta anlatılanın aksinedir; Nebinin nübüvveti, velayetinden daha faziletlidir.

Velayet halinde, gönül darlığından, çok kere, halka teveccüh mümkün olmaz. Nübüvvette ise, gönül genişliğinin, atikliğinin tamamı vardır. O kadar ki: Hakka teveccüh, halka teveccüh etmeye engel olmaz. Aynı şekilde, halka teveccüh dahi, Hakka teveccühe engel değildir.

Nübüvvette, teveccüh yalnız halka dönük değildir ki; bu yüzden velayet ona karşı tercihli bir durumda buluna.. Aynı zamanda o halka teveccüh içinde Hakka teveccüh dahi vardır.

Üstte anlatıldığı gibi yanlış sözden Allah'a sığınmak gerek..

Zira, tek başına halka teveccüh, hayvan misilli avam mertebesidir. Nübüvvetin şanı, böyle bir manadan yana pek yüce ve üstündür.

Bu mananın anlaşılması biraz güçtür; ama onun güçlüğü, sekr erbabına göredir. Ancak, halleri istikamet üzere olan büyüklerin anlayışı bu manada ayrılmıştır.

Bir mısra:

Mübarek olsun nimet sahiplerine erdikleri..

***

Yazılması nıaksad olan bir şey kaldı; anlatalım:

Şeyh Meyan Abdürrahim oğlu Şeyh Meyan Abdullah'ın bu Fakir'e yakın bir kerabeti vardır. Babası, uzun süre, Bahadır Han'ın hizmetinde kaldı. Kendisi muhtaç olup gözleri de görmediği için, çalışamaz haldedir.

Oğlunu gönderiyor ki. Bahadır Han'ın yanında kalsın. Bu hususta, sizden de bir işaret olursa., pek güzel olur..

Vesselam..

 

Günün Sözü

"“Ümmetimden bana yetmişbin kişi verildi. Onlar cennet’e hesapsız girerler. Yüzleri ayın ondördü gibidir.” (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.