Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

109.Mektup

109. MEKTUP

MEVZUU : Kalbin selâmeti, Sübhan Hakkın gayrını unutması..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz.bu mektubu, Hekime yazmıştır.

***

Bilmiş olasın ki,

Ehlûllah, kalbe bağlı marazların tabipleridir. Batıni illetlerin izalesi, bu büyük zatların teveccühüne kalmıştır. Onların sözleri ilâç, nazarları şifadır. Onlar öyle bir cemaattır ki, onlarla arkadaşlık edenler, hiç şaki olmazlar. Onlar, daima Yüce Hakkın huzurunda bulunurlar. Yağmur, onların bereketi ile yağar; rızıklar onların himmeti ile verilir.

***

Kalbe bağlı marazların başı, batını illetlerin başkanı şudur: Kalbin, Yüce Hakkın gayrına alâka peyda edip irtibat kurması..

Bu türlü alakadan, ve irtibattan halâs olmayınca, ama tam olarak: Selâmet muhal iştir. Çünkü: Yüce Hakkın zatında ortaklığın yeri yoktur. Şu âyet-i kerime, bu manayı güzel anlatır:

— «Dikkat ediniz, halis din Allah'ındır.» (39/3)

Bu kadarının dahi yeri yok iken; Yüce Hakka koşulan şerikin ağır basması ve ondan başkasını sevmek daha üstün gelirse., nasıl olur?. Meselâ: Yüce Hakkın sevgisi, diğerlerine nazaran daha küçük ve daha az olursa gayet çirkin bir şey olur ki; hayasızlığın son kertesidir.

Herhalde burada hayadan murad, Resulûllah S.A. efendimizin:

«Haya, imandandır..»

Hadis-i şerifindeki hayadır. Asıl haya, budur..

Kalbin, Yüce Hakkın gayrına alâka duymamasına alâmet: Ona yabancıları tamamen unutmasıdır; Hakkın zatından gari ne varsa tamamen kalbden çıkmasıdır. O kadar ki, herhangi bir şey hatırlatılmaya çalışılsa, yine de hatırlayamaz.. Böyle bir hale geldikten sonra, kalb nasıl eşyayı hatırlayabilir. Ehlûllah katında bu hal şöyle anlatılır:

— Fena..

Ve bu: Tarikatta atılan ilk adımdır. Kıdem nurlarının zuhur mebdeidir. Hikmetlerin ve maarifin geliş menşeidir.

Bundan ötesi, ağaç dikenleridir.

Bu manada bir şiir:

O ki bulmaz fena, Mevlâsı sevgisinde,
Nasipsizdir, onun kibriyası izinde.

 

Günün Sözü

"İstemeden bir şey verilirse ye ve sadaka ver. (Hadîs-i Şerif—Nesâî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.