Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

92.Mektup

92. MEKTUP

MEVZUU : Kalb itminanı, nazar ve istidlal ile değil; zikirle olacağının beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Kebir'e yazmıştır.

***

Sübhan Allah, bize ve size Şeriat-ı Mustafaviye üzerine sebat nasib eylesin. O şeriatın sahibine salât ve selâm..

***

Allah-ü Taâlâ şöyle buyurdu:

— «Haberiniz olsun; kalbler Allah'ın zikri ile itminana kavuşur.» (13/28)

Üstteki âyet-i kerimenin ifade ettiği mana gibi, kalbin itminan yolu Allah-ü Taâlâ'nın zikridir; nazar ve istidlal değildr. Bir şiir:

Hüccet ehlinin tutunduğu şeyler çubuktur;

Çubuğa dayanılmaz, zira temkini yoktur.

***

Zikirde, Yüce Mukaddes Hakkın zatı ile münasebet iktisabi vardır. Hakikaten böyle bir münasebet olmayınca, toprakla Rabb'ül-erbab'ın ne gibi bir bağlantısı olur..

Zakir ile mezkûr arasında, irtibat cinsi bir şey hâsıl olur; mahabbeti icab ettiren bir mana çıkar. Zikreden kimseye de mahabbet ağır basınca, bundan sonra, artık itminandan başka bir şey olmaz.

İş kalb itminanına vardığı zaman, elde edilen zamanın kazancı, ebedi bir saadet devleti olur.. '

Bir şiir:

Zikrini etmelisiniz Hakkın her zaman; Kalbin cilâsı gıdası olur o zaman..

Evvel âhir selâm..

 

Günün Sözü

"esûlüllah (s.a.v.), aşûre gününün kuşluk vaktinde, Medîne civârındaki Ensâr köylerine şöyle haber gönderdi: “Kim oruçlu olarak sabahladı ise, orucunu tamamlasın. Kim de oruca niyet etmediyse, günün kalanını (o güne hürmeten oruçlu gibi) tamamlasın!” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.