Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

91.Mektup

91. MEKTUP

MEVZUU : a) İtikadı düzeltmek, amel-i salih işlemek.. Bunların her ikisi de alem-i kuds'e uçmaya iki kanattır.,
b) Şeriat amellerinden ve hakikat hallerinden maksad: Nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesidir.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Kebir'e yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bize ve size sünnet-i seniye üzerinde istikamet sahibi olmayı nasib eylesin.. O sünnet-i seniye sahibi zata salât ve selâm..

Bilmiş olasın ki,

***

Mutlaka lâzım olan şudur:

a) Ehl-i sünnet vel-cemaat ulemasının görüşüne uygun olarak itikadı tashih etmek.. Bunlar, fırka-i naciye olan zatlardır..
b) Bundan sonra, fıkhi hükümler iktizasınca amel işlemek..

Amele ve itikada dayalı bu iki kanat elde edilince, âlem-i kudse uçmak maksadı uygun yola girer.. Bir mısra:

Asıl mesele budur, ötesi boş..

Şeriat amellerinden ve hakikat hallerinden maksad şunları elde etmektir;

a) Nefsin tezkiyesi..
b) Kalbin tasfiyesi..

Nefis tezkiye edilmediği süre, kalbin selâmeti hâsü olmaz. Necatın kendisine bağlı bulunduğu hakikî iman dahi hâsıl olmaz.

Kalbin selâmeti ancak şöyle olursa tasavvur edilir: Yüce Haktan zatından gayrı bir şeyin hatırası kalbe asla gelmemelidir.. O kadar ki: Bin senelik bir zaman içinde dahi, kalbe yabancı düşmez ve kesin olarak, oraya yolu uğramaz.

Çünkü: Her manada Hakkın zatına yabancı sayılanları unutmak hali kalbde hâsıl olmuştur. O derecede ki: öyle bir şeyi hatırlamaya kendini zorlasa dahi hatırlayamaz.. İşbu hal anlatılırken şu tabir kullanılır:

— FENA..

Ve., bu yolda ilk basamak budur..

Evvel ve âhir selâm..

 

Günün Sözü

"“Zinâ, fakirlik getirir.” (Hadîs-i Şerif—Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.