Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

89.Mektup

89. MEKTUP


MEVZUU : Taziye Hakkındadır:

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mirza Ali Çan'a yazmıştır.

Noksan sıfatlardan münezzeh Allah, şeriat caddesinde sizlere istikamet nasib eylesin.. O şeriatın sahibine salât, selâm ve tahiyyet..

Bilmiş olasın ki,

Ölüm, insan için kaçınılmaz bir şeydir. Yüce Hakları şu kavlini tasdik gerek:

— «Her nefis, ölümü tadacaktır.» (3/185)

Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruldu:

— «Saadetler olsun o kimseye ki, ömrü uzun olur; ameli çoğalır..»

Ölüm, iştiyaklı kimselere bir tesellidir. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir vesiledir. Şu âyet-i kerime bu manadadır:

- «Kim Allah'a kavuşmayı arzularsa, şüphe yok ki, Allah'ın tayin ettiği o vakit herhalde gelecektir.» (29/5)

Evet..

Acizlerin halleri, huzur devletinden, vasıl olanların erdiği yere varmaktan, Hakka yabancı bağlardan temize çıkmaktan yana mahrum olanlar harap ve pek beterdir.

***

Merhume, sizin için bir nimet kaynağıdır; şu sıralarda sizin için bir ganimetti. Şimdi size gereken, iyiliğe iyilikle karşılık vermektir. Saat saat, duâ edip sadaka göndermektir.

Bir hadis-i şerif nde Resulûllah S.A. efendimiz şöyle buyurdu:

— «Meyyit, denizde boğulmak üzere olana benzer; babadan, anadan, dosttan gelecek kendisini tutacak bir duâ bekler..»

Aynı şekilde şu da uygun düşer ki: Onun ölümünden ibret alasınız. Kendi ölümünüzü hatırlayasınız. Tamamen, Yüce Hakkın rızası bulunan işlere dönesiniz.. Dünya hayatını, gurur verip aldatan bir matahtan başka bir şey yerine koymayasınız. Eğer dünya ve içindeki şeylerin kıl kadar değeri olsaydı; kâfirler ondan faydalanamazdı ve şerlilere ondan hiç bir şey verilmezdi,

***

Sübhan olan Yüce Allah, bize ve size zatının gayrı sayılan şeylerden yüz çevirmeyi nasib eylesin.. Mukaddes zatına dönük eylesin.. Seyyid'ül-mürselin hürmetine.. Ona ve âline salâtlann en faziletlisi, selâmların ekmeli.

Selâm ve ikram..

 

Günün Sözü

"Sübhânallâhi vel hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” kavlini çok zikredin. Bu kelimeler Allah’a, fî sebîlillah altından veya gümüşden dağ infâk edilmesinden (verilmesinden) daha sevimlidir. (Hâdîs-i Şerif)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.