Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

69.Mektup

69. MEKTUP


MEVZUU :


a) Tavuzuun, iki cihanda rif'atı mucib olduğunun beyanı..
b) Necat, fırka-i naciye olan elhl-i sünnet vel-cemaate tabi olmaya bağlıdır.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hanlarhanı'na yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun.

Allah'ın Resulüne salât ve selâm olsun..

Mevlâna Muhammed Sıddık kardeş beraberinde gönderilen mübarek mektubunuz ulaştı. Kerem buyurmuşsunuz. Allah-ü Taâlâ, bizden yana sizi hayırla mükâfatlandırsın. Şundan ki: Fukara ile edebe riayet ettiniz;.kelâmı, tavazu yolundan yaptınız. Bu tenezzül:

— «Bir kimse, Allah için tevazu ederse,. Allah onu yükseltir.»

Hadis-i şerifindeki mana hükmüne göre, dinî ve dünyevî yönden yükseelmeye sebeb olur.. Hatta, bu durum size bir müjdedir.

Bu arada sözü, inabeye ve müracaata vardırmışsınız. Düşününüz kî, bu inabe, dervişlerden bir dervişin eli ile olmuştur. Onun neticesini ve semeresini gözetiniz. Her halde imkân elverdiği kadar; onun Hakkına rayet etmek sana gerekir.

Vasiyet ve nasihat babında sana ne yazayım?. İlimlerden ve maariften sana neyi beyan edeyim ki?. Müçtehid ulema, muHakkik sofiye sözü açıp tafsilâtı ile anlatmakta hiç bir kusur etmemişlerdir. Allah, onların çalışmalarını şükrana lâyık eylesin.

Zannıma göre: Arkadaşlardan bazısı, bu sermayesi kıt Fakir'in bir kısım müsveddelerini hizmetinize ulaştırmıştır. Herhalde mübarek nazarınız ona vaki olmuştur.

***

Hülâsa:

Kurtuluş yolu: Ehl-i sünnet vel-cemaate tabi olmaya bağlıdır. Allah onların "sayılarını artırsın.. Bu tabi oimak: Sözde, amelde, teferruatta ve esaslarda olmalıdır. Zira bunlar: Fırka-i naciyedir. Bunların dışında olan fırkalar: Zevale maruz, helakle yüzyüze olmuşlardır Bugün, bunun böyle olduğunu bilmek veya bilmemek aynıdır; ama varın herkes ne olduğunu anlar, ama ne fayda..

Allahım, ölüm bizi uyandırmadan evvel, uyandır.

***

Seyyid İbrahim eski günlerden beri bu yüce kapıya mensuptur. Duaya devamlı ve büyüklerle yaptığı ahdde durur. Ona yardım edip elinden tutmaları gerekir. Ta ki: Kendisi ve ehli fakirlikten ve aczden kurtulalar. Böylece, gönlü hoş olup iki cihan selâmeti için duâ ile meşgul ola..

Vesselam..

 

Günün Sözü

"“O şehr-i ramazân insanları irşâd için hak furkânı, hidâyet delîli beyyineler halinde Kur’ân onda indirildi...” (Sûre-i Bakara, 185)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.