Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

68.Mektup

68. MEKTUP


MEVZUU: Tavazuun zenginlerde; istiğnanın ise, fakirlerde güzel olduğunun beyanı.. Ve, bunlara münasip bazı şeyler..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hanlarhanı'na yazmıştır.

***

Hayır, Allah'ın yaptığındadır ey Mahdum.. Bir şiir:

Söylerim, ulaşması onun sana şarttır; Tut onu, belki yorar ama nasihattir.

***

Tevazu, zenginlerde; istiğna ise., fakirlerde güzeldir. Zira, bir şeye çare, ancak zıdlarla olur.

***

Maksadınız tevazu olsa dahi, mektuplarınızın üçünden de istiğnadan gayrı bir şey anlaşılmıyor.. Son mektubunuzda şöyle yazılmış:

— Hamdden ve salâttan sonra: Bilinsin...

Bu ibarenin iyi düşünülmesi gerekir.. Ta ki anlaşıla: Nereye yazılıyor? Kime gönderiliyor?!

Evet.. Fukaraya hizmetiniz çoktur. Lâkin edebe riayet dahi zarurîdir. Ta ki: Yaptıklarınızın semeresini göresiniz.. Aksi halde ağaç dikeninden başka bir şey olmaz.

Evet..

Resulûllah S.A. efendimizin ümmeti, tekellüften beridirler. (Zorlama ile yapmacık işle bağları yoktur; manasına..) Ama kibirliye tekebbür de sadakadır.. (Yani: Büyüklük satana büyüklenmek..)

Bir şahıs Hazretti Hace için:

_ O kibirlidir..

Dedi. Hazretin buna karşılık cevabı şu oldu:

— Benim kibrim Yüce Zat'ın kibriyasındandır..

***

Hiç kimsenin haddine düşmemiştir ki: Bu taifeyi zelil hakir olarak sana. Bu manada şu hadis-i şerif pek güzeldir:

«Nice saçı sakalı toprağa karışmış, kapılardan kovulmuş kimseler vardır ki, ama bir şey için Allah adına and içtiğinde o şey olur..»

Bu manada bir şiir:

Korktum, açtım dertlerimden birazını; Bıktırmasın, çok sözün dedim pekazını..

***

Emrinizde olan kıymetlilerin, size bağlı değerlilerin, düşünce sahipleri ve işin özüne vakıf kimseler olmaları gerekir. İşin aslında olan neyse, onu size ulaştırmaları gerekir. Her danışmada; kendi yararlarını değil, sizin iyiliğinizi düşünmeleri gerekir. Bunun aksi hi-yanettir.

***

Bu yolculuğumuzdaki esas gaye: Yararınıza olan bazı şeyleri size ifade etmek idi. Ama, sevenleriniz beni bırakmadılar. Kusuru bu tarafa atmayınız.

***

Bu takdim edilen sözler, zahirde acıdır; ama size meyledip medhedenleriniz çoktur. Onlarla yetininiz.

***

Fukaranın sevgisinden maksad: Gizli ayıplara ıttıla olup saklı rezaletlerin ortaya çıkmasıdır.

Şunun da bilinmesi gerekir ki: Bu misillu cümlelerin izharı, eza. yüzlü değil; nasihat yüzlü ve kalb yanığıdır.

***

Yakıniniz olsun, Hace Muhammed Sıddık bir gün önce gelseydi; bu Fakir, nefsini herhalde size ulaştırırdı. Lâkin o, Serhend yolunda iken rasladı. Ümid, müsamahanıza kalmıştır.

Hayır, Sübhan Allah'ın yaptığındadır.

 

Günün Sözü

"İnsanların ilk peygamberden beri bütün peygamberlerden duyduğu sözlerden biri: ‘Utanmazsan dilediğini yap’ olmuştur.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.